Bilforhandlere

Nye bødetakster fra Arbejdstilsynet

Fra 1. september har Arbejdstilsynet forhøjet grundbøderne ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven.  

Bøderne er sammensat af en række elementer og grundbøden ved ulykker efter 1. september 2021 er nu 24.600 kroner eller 44.600 kroner afhængig af omstændigheden. Ved ulykker før 1. september 2021 lød grundbøderne på 20.000 kroner og 40.000 kroner.  

”Dette er ikke kun rettet mod autobranchen, men gælder på tværs af alle brancher. Det er vigtigt at have styr på sikkerheden. Ikke bare for at undgå de højere bøder, men også for medarbejdernes sikkerhed. Heldigvis hører vi heller ikke om ret mange uheld eller ulykker i vores branche,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Arbejdstilsynet skriver det selv således på sin hjemmeside: 

”En bøde til arbejdsgivere bliver sammensat af flere elementer. Først fastsættes en ”grundbøde”. ”Grundbøden” for materielle overtrædelser er normalt 24.600 eller 44.600 kr. afhængig af, hvor grov overtrædelsen er. 

Materielle overtrædelser er overtrædelser, der indebærer en direkte risiko for sikkerhed eller sundhed. Det kan fx være svejsning uden brug af udsugning eller arbejde i højden uden sikring mod faren for nedstyrtning. For materielle overtrædelser udmåles for arbejdsgivere som udgangspunkt en grundbøde på 24.600 kr.” 

Der er desuden en række skærpende eller særligt skærpende omstændigheder, som gør, at bøden til arbejdsgivere kan hæves. Bøden hæves typisk med 10.000 kroner pr. skærpende omstændighed og 20.000 kroner pr. særligt skærpende omstændighed. 

Ved udmåling af bødestørrelse lægges også vægt på virksomhedens størrelse.  

Se detaljerne på Arbejdstilsynets egen hjemmeside