Bæredygtighed

Nye EU-krav om luftforurening giver små stramninger for personbiler

Efter heftig debat blandt EU-medlemslandene har Europa-Parlamentet nu vedtaget nye krav for luftforurening og udledning fra både biler, lastbiler og busser. Kravene til personbiler er ikke skærpet sammenlignet med Euronorm 6.

Greenwashing eller grøn overregulering? De politiske fronter har været hårdt trukket op i debatten om Euronorm 7, der fastsætter, hvilke krav til luftforurening, der skal gælde for forbrændingsmotorer i EU’s medlemslande frem mod 2035.  

De bilproducerende lande som Frankrig, Tyskland og Tjekket har kaldt forslaget om “Euro 7” for grøn overregulering, der vil skade bilindustrien med urealistiske krav. De danske EU-politikere har derimod kaldt forslaget for greenwashing, fordi kravene til personbiler ikke strammes væsentligt sammenlignet med Euronorm 6. Helt usædvanligt valgte den danske regering sidste år, som det eneste medlemsland, at stemme imod forslaget, fordi det blev betragtet som uambitiøst. 

Udvandede krav for personbiler 

Den spanske industri- og handelsminister Héctor Gómez Hernández, der har ledet forhandlingerne, mener, det er lykkedes at finde den rette balance mellem miljøhensyn på den ene side og bilindustriens bekymringer på den anden. Forslaget blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. marts i år, men har inden da været igennem flere ændringer.   

Hvor Europa-Kommissionen i deres forslag havde lagt op til strengere emissionskrav for at kunne opnå Euro 7, udvandede Ministerrådet forslaget på flere områder for personbilerne, så kravene stort set svarer til Euro 6. Når det kommer til person- og varebiler, ændrer de nye krav dermed ikke ved udledningsgrænseværdier og testkrav. Til gengæld bliver der strammet op, når det kommer til grænseværdierne for busser og lastbiler. 

Krav til udledning fra bremser og dæk og længere holdbarhed 

Med reglerne i de nye Euro 7-normer indfører EU også grænseværdier for partikelemissioner fra bremser og regler om mikroplastemissioner fra dæk. Reglerne vil gælde for alle køretøjer, herunder elektriske køretøjer.  

En anden ambition med Euronorm 7 bliver at sikre, at de personbiler, der kører på vejene, overholder reglerne om udledning i længere tid. Fremover skal biler og varevogne overholde reglerne, indtil de har kørt 200 000 km og er 10 år gamle. Der er her tale om en fordobling af holdbarhedskravene i Euro 6-reglerne, som var 100 000 km og en alder på 5 år.  

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation