Bilforhandlere

Nye fejl i afsluttede omberegninger

Motorstyrelsen har fundet nye fejl i nogle af de omberegninger, der allerede er gennemført. Læs her hvordan du skal forholde dig, hvis der er fejl i dine omberegninger. 

Ifølge Motorstyrelsen er der sket fejl i en række omberegninger af køretøjer, der er anmeldt til afgiftsberigtigelse i perioden 18. december 2020 til 31. maj 2021. Styrelsen har ifølge eget udsagn fået indkredset, hvilke stelnumre det drejer sig om, disse biler skal nu have foretaget en korrekt omberegning af Motorstyrelsen.  

De berørte virksomheder vil blive kontaktet af Motorstyrelsen og oplyst om, at der vil blive foretaget en ny omberegning af de pågældende stelnumre. Der kan være tale om et eller flere stelnumre per virksomhed. Det vil fremgå af brevet fra Motorstyrelsen.  

Ny afgørelse efter omberegning  

Når Motorstyrelsen har foretaget den nye og korrekte omberegning, vil virksomheden modtage en ny afgørelse, der vil indeholde både resultatet af omberegningen, en beregning af reguleringen og en klagevejledning. Afgørelsen vil også indeholde information om opkrævning eller tilbagebetaling af registreringsafgift på hvert enkelt køretøj.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Reislev, opfordrer de berørte virksomheder til at være opmærksomme på de nye afgørelser og søge rådgivning hos AutoBranchen Danmark ved behov.  

”Man bør være opmærksom på, at den nye regulering kommer på den aktuelle månedsangivelse. En regulering fra april vil ikke optræde på månedsangivelsen for april, men derimod på den opgørelse, der er åben, når den nye regulering foretages. Jeg vil opfordre til, at man tjekker de nye omberegninger grundigt og ringer til AutoBranchen Danmark, hvis man er i tvivl eller uenig i de nye omberegninger”, siger Ida Nynne Daarbak Reislev. 

Kontakt

Juridisk hotline