Bilforhandlere

Nye muligheder for at benytte udenlandsk arbejdskraft

Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, får I fra 1. december nye muligheder for at benytte udenlandsk arbejdskraft.  

Et bredt flertal i Folketinget har i lyset af den store mangel på arbejdskraft i samfundet aftalt, at beløbsgrænsen sænkes midlertidigt fra 448.000 kr. til 375.000 kr. Det betyder, at udlændinge uden for EU, der kommer til Danmark for at arbejde minimum skal tjene 375.000 kr. for at kunne få adgang til en dansk arbejdsplads.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er tilfreds med aftalen. 

”6 ud af 10 medlemmer af AutoBranchen Danmark har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, derfor er det positivt, at branchen nu får mulighed for at søge efter arbejdskraft i udlandet uden at en kommende medarbejder skal tjene næsten en halv million kr. årligt”, fortæller Gitte Seeberg. 

Aftalen gælder i tre år 

Selvom manglen på arbejdskraft vil være stigende frem mod 2030, gælder den nye aftale om beløbsgrænsen kun i tre år. Samtidig er der sat et loft på 15.000 udlændinge, der kan benytte ordningen. De 15.000 udlændige vil få mulighed for at benytte ordningen i 5 år, ligesom det er et krav, at udlændingen ikke modtager sociale ydelser, integrationsydelser eller begår alvorlig kriminalitet.  

Hvis bruttoledigheden i Danmark overstiger 3,75 procent i løbet af den treårige periode, vil man ikke kunne ansætte nye medarbejdere på denne ordning. I stedet vil medarbejderne skulle tjene 448.000 kr. årligt, som det er tilfældet før denne aftale, træder i kraft 1. december. En eventuel stigning i ledigheden har dog ingen betydning for de medarbejdere, der allerede er blevet ansat på ordningen.  

Med aftalen bliver det desuden muligt for virksomheder, der kun har 10 fuldtidsmedarbejdere ansat, at de også kan blive fast track-certificerede. Kravet er i dag, at virksomheden har 20 fuldtidsmedarbejdere. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper