Elbiler

Erhvervsstyrelsen udskyder krav til årsrapport

(Bemærk, at artiklen er udgivet 25. marts 2020 og at hjælpepakker, lovgivning og øvrige tiltag i corona-krisen kan have ændret sig. Gå til vores tema-univers for de nyeste historier)

I kølvandet på regeringens forbud mod at forsamle sig mere end 10 personer, bliver fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen nu udsat.

Forbuddet mod at forsamle sig mere end 10 personer stod til at blive en udfordring for de generalforsamlinger, der skulle afholdes i de kommende uger og måneder. Dermed ville nogle foreninger og selskaber også få problemer med at indsende den ordinære årsrapport rettidigt.

Fristen for at indsendelse af årsrapporter er nu rykket til otte uger efter, at regeringen har løftet forbuddet mod at forsamle sig mere end 10 personer. Der er dog krav forbundet med at indsende årsrapporten efter den ordinære frist ved udgangen af maj.

  • At selskabet ikke allerede har afholdt generalforsamling eller anden forsamling, hvor årsrapporten blev godkendt.
  • At selskabet har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af forbud (på nuværende tidspunkt højst 10 personer/kapitalejere).
  • At selskabet, på baggrund af manglende bestemmelser i vedtægterne om afholdelse af elektroniske møder uden adgang til fysisk fremmøde, ikke kan gennemføre en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Erhvervsstyrelsen kan efterfølgende forlange at se dokumentation for, at ovenstående krav er opfyldt.