Bilforhandlere

Hvad sker der i forhold til kreditværdighed?

AutoBranchen Danmarks samarbejdspartner Santander fortæller her, hvordan den nye vejledning om kreditværdighedsvurdering ved bilkøb påvirker autobranchen.

Som de fleste nok har bemærket, så har spørgsmålet omkring banker- og finansieringsvirksomheders vurdering af forbrugeres kreditværdighed været et ”hot topic” de seneste år.

Kort fortalt handler det om, at Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at mange finansielle virksomheder ikke har været gode nok til at lave en vurdering af, om forbrugeren, som har lånt penge, har været i stand til at tilbagebetale beløbet.

Hos Santander var vi en del af en undersøgelse vedr. kreditværdighedsvurderinger, som blev foretaget af Finanstilsynet i 2018. På baggrund af denne undersøgelse udgav Finanstilsynet en rapport primo 2019, hvor konklusionen var, at ingen af de i rapporten medvirkende virksomheder lavede en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering af deres kunder i de sager, som var udtaget til undersøgelsen.

Firstmover på nye retningslinjer

Dette er forklaringen på, at vi i Santander revurderede og efterfølgende ændrede vores processer, så vi i dag indhenter væsentligt flere oplysninger om den enkelte kundes økonomi for at sikre, at vi overholder de retningslinjer, som blev udstedt af Finanstilsynet i forbindelse med den omtalte rapport.

Der er ingen tvivl om, at nye processer automatisk giver en tilvænningsperiode, hvor processerne kan synes tunge og langsomme i forhold til tidligere. Det er vi helt bevidste om.

Vi har nu overstået vores tilvænningsperiode, og med de erfaringer, vi har gjort os, er vi nu rigtig godt i gang med at optimere vores kreditværdighedsvurderingsproces i vores tilstræbelser på at kombinere grundighed med hurtighed.

Vi er ikke færdige endnu. Den 8. april i år udgav Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet en fælles vejledning om, hvorledes man som finansiel virksomhed skal kreditværdighedsvurdere forbrugere. Vejledningen stiller forholdsvist strenge krav til f.eks. indhentelse af dokumentation på et meget detaljeret niveau (ex. dokumentation for månedlige brændstofudgifter). Set i det lys kan det ikke undgås, at kreditværdighedsvurderingsprocessen tager lidt længere tid, end hvad man hidtil har været vant til. Det skal bemærkes, at det gælder hos og for alle finansielle aktører.

Digital proces minimerer sagsbehandlingstid

Heldigvis har vi hos Santander nu opbygget en stor erfaring med disse mere detaljerede dokumentationsprocesser i forbindelse med kreditværdighedsvurderingerne af vores kunder. Vi forbedrer disse kontinuerligt, således vi løbende kan minimere sagsbehandlingstiden, hvilket i sidste ende er til gavn for vores partnere, når detailfinansieringen af bilsalget skal færdiggøres. Vi er glade for, at netop vores partnere mærker disse forbedringstiltag.

Vi ser frem til også i fremtiden at servicere jer som vores partnere og vores fælles kunder i overensstemmelse med de retningslinjer, som Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har udstedt.

Som nævnt gælder kreditværdighedsvurdering for alle finansielle aktører. Det er jo et faktum, at nogen er længere fremme i denne proces end andre. I Santander er vi glade for, at vi var first mover i at gøre processen for kreditværdighedsvurdering så elektronisk som muligt. Det giver den fordel, at hurtigere kan udnytte den opbyggede erfaring til netop at foretage den nødvendige forbedringer til gavn for vores samarbejdspartnere. Derfor forventer vi heller ikke store ændringer, når I ansøger om finansiering på vegne af kunderne.

Kontakt Santander:

Spørgsmål til Santanders procedurer om kreditværdighedsvurdering kan rettes til Commercial Director Bo Jakobsen på Bo.Jakobsen@santanderconsumer.dk

I henhold til kreditaftalelovens § 7c skal kreditgiver forinden en kreditaftale indgås vurdere forbrugerens kreditværdighed på baggrund af ”fyldestgørende oplysninger.”

Folketinget har vedtaget at reglerne for kreditværdighedsvurdering ligeledes skal gælde for leasingaftaler. Ikrafttrædelsesdatoen er endnu ikke besluttet, men det forventes at være 1. juli 2021.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper