Bilforhandlere

Kontrol af momsbetaling styrkes

Et samlet folketing står bag en ny aftale, hvor kontrollen med skatte- og momsbetaling skærpes. For autobranchen vil aftalen primært vedrøre momsbetalingen.

Aftalen betyder, at der fra 2020 til 2023 skal ansættes 1000 nye medarbejdere, der skal sikre at regler om moms og hvidvask overholdes samt at skatteunddragelse besværliggøres yderligere.

Aftalen omfatter også en tilkendegivelse af, at bevidst unddragelse af skatte- og momsbetaling skal straffes hårdere. Tilsvarende skal skattemyndighedernes mulighed for inddrivelse forbedres. Der lægges blandt andet op til skærpede krav om sikkerhedsstillelse, hårdere sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og styrket indsats over for konkursryttere.

Den øgede kontrol kommer bl.a. efter, at Rigsrevisionen har kritiseret skattemyndighederne for ikke at føre en tilfredsstillende kontrol på momsområdet. Ligeså har der tidligere været lignende kritik på andre skatteområder fx ved kontrol af selvanmeldere af registreringsafgift.

AutoBranchen Danmarks juridiske chef, Eylem Ünüvar, er ikke overrasket over aftalen.

”Skatteforvaltningen har været udsat for massiv kritik i de senere år, så det er ikke unaturligt, at der kommer en politisk reaktion. Vi kender ikke det præcise indhold af aftalen, men vi forventer, at autobranchen primært vil blive berørt gennem den øgede kontrol af momsindbetaling. Vi vil følge sagen tæt, når aftalen udmøntes til efteråret”, siger Eylem Ünüvar.

Det forventes, at der fremlægges et lovforslag til efteråret, hvor aftalens indhold konkretiseres.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper