Bilforhandlere

Rentefrie lån og udskydelse af skat og moms vedtaget

Folketinget har vedtaget at udskyde betaling af en række skatter og momsindbetaling. Pakken vil kunne sikre større likviditet til store dele af erhvervslivet.

Den 23. februar har Folketinget enstemmigt vedtaget en hjælpepakke til dansk erhvervsliv. Pakken vil hjælpe de små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) mest, men der vil også være yderligere likviditet at hente for de større virksomheder.

Hjælpepakken indeholder følgende initiativer:

  • A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i januar, februar og marts for alle virksomheder. Dermed vil alle typer af virksomheder kunne få et rentefrit lån svarende til deres indbetaling af A-skat og AM-bidrag i årets tre første måneder. Februar-betalingen skal dog først tilbagebetales 1. april 2022, mens marts-betalingen i 2021 skal tilbagebetales den 1. juni 2022.
  • Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder.
  • En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021. Det vil være muligt at anmode om det rentefrie lån i ”anden halvdel af marts”.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er glad for, at der kommer yderligere hjælp til de danske virksomheder.

”Hjælpepakken giver de fleste virksomheder mulighed for at få en smule mere likviditet efter en hård start på året. Desværre er størstedelen af autobranchen klassificeret som store virksomheder pga. den høje omsætning, hvilket fjerner muligheden for at benytte momsordningen. Heldigvis ser det ud til, at en genåbning er nær, hvilket vil være en langt bedre hjælp til branchen, end nogen hjælpepakke kan blive”, siger Gitte Seeberg.

Når der foreligger en bekendtgørelse, vil AutoBranchen Danmark oplyse yderligere om detaljerne for og om ansøgning til ordningerne.

Kontakt

Juridisk hotline