Bilforhandlere

Risiko for lokal nedlukning og nye arealkrav trådt i kraft

Ny automatisk model for lokal nedlukning af samfundet kan lukke bilforhandlere i kommuner med høj smitte. Samtidig sænkes arealkravet i salgslokalerne.

Fremover vil bilforhandlere og andre dele af erhvervslivet i den enkelte kommune automatisk blive lukket ned, hvis incidenstallet i kommunen kommer over 200 per 100.000 indbyggere. Helt konkret vil den eller de pågældende kommunalbestyrelser blive pålagt at lukke følgende erhverv ned:

 • Bilforhandleres salgslokaler (udvalgsvarebutikker)
 • Liberale serviceerhverv
 • Serveringssteder
 • Indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner
 • Forlystelsesparker mv.

Derudover opfordres private arbejdsgivere i den pågældende kommune til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt. De lokale nedlukninger vil som minimum gælde indtil de pågældende kommuner syv dage i træk har haft et incidenstal på under 200 per 100.000 indbyggere.

Statens Serum Instituts hjemmeside opdateres mandag-fredag kl. 14 med de seneste incidenstal. På den måde er det muligt for virksomheder at følge med i, om den pågældende kommune nærmer sig en lokal nedlukning eller genåbning. Pt. er den eneste kommune underlagt den nye type nedlukning Ishøj.

Arealkrav lempes i hele landet

Uafhængigt af den nye model for lokal nedlukning har regeringen besluttet at lempe arealkravene for butikker i alle størrelser. De gamle arealkrav blev strammet betydeligt, som en del af genåbningen af erhvervslivet den 1. marts, men eftersom den frygtede eksplosion i nysmittede er udeblevet, sænkes kravene igen.

Fra den 13. april gælder der følgende arealkrav i alle typer af butikker:

 • 0-1999 kvm: 4 m2 per kunde
 • 2000-4999 kvm: 6 m2 per kunde
 • 5000-9999 kvm: 8 m2 per kunde
 • Over 10.000 kvm: 10 m2 per kunde

De nye arealkrav betyder også, at der ikke længere gælder særregler for udvalgte butikker, da alle krav om tidsbestilling og loftet på 250 kunder i de største butikker ophæves.

Forsamlingsforbud hæves gradvist

Som en del af genåbningsaftalen fra den 15. april er der nu også kommet en plan for udfasningen af forsamlingsforbuddet. Forbuddet gælder ikke for færden der nødvendig for arbejdets udførsel.

 • Fra 21. april: Forsamlingsloftet hæves indendørs fra 5 til 10 personer og udendørs fra 10 til 50.
 • Fra 6. maj: Loftet hæves til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs.
 • Fra 21. maj: Loftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.
 • Fra 11. juni: Loftet hæves til 100 personer indendørs og det udendørs forsamlingsloft afskaffes.
 • Fra 1. august: Forsamlingsforbuddet afskaffes.

Kontakt

Juridisk hotline