Bilforhandlere

Afgørelser: Derfor kan niveaulister ikke stå alene til at prissætte biler

To nye afgørelser fra Landsskatteretten om eksportgodtgørelse for biler viser, at niveaulister langt fra kan stå alene, når man afgør handelsprisen på biler.

Niveaulister bygges på prisfastsættelser, annoncer og erfaringsmateriale. Listerne bruges til at danne grundlag for nypris og handelsværdien for en lang række køretøjer ud fra standardudstyr, ekstraudstyr og kilometertal.

Men niveaulisterne kan ikke stå alene, viser de to nye afgørelser fra Landsskatteretten, og afgørelserne viser, at man som rådgiver er nødt til at bygge sin vurdering af handelsprisen på et mere omfattende datagrundlag. Det siger Eylem Ünüvar, juridisk chef hos AutoBranchen Danmark.

“Det kan være en lang og omfattende proces at gå helt til Landsskatteretten, fordi man har bygget sin prisvurdering på niveaulister alene og i øvrigt leverer mangelfuld dokumentation, som tilfældet er i begge sager. Afgørelserne viser tydeligt, at det ikke er nok, og man bør indsamle mere materiale for at undgå, at sager skal trækkes hele vejen til Landsskatteretten”, siger Eylem Ünüvar og fortsætter:

“Fremover bliver det dog Motorstyrelsen, som skal foretage værdifastsættelsen af køretøjer. Virksomheder, som i dag er registreret som selvanmeldere, har siden 1. juli 2020 skulle bede Motorstyrelsen om værdifastsættelse af køretøjer, som virksomheden vil eksportere”, siger hun.

‘Landsskatteretten mener i afgørelserne, at køretøjers afgiftspligtige værdi skal fastsættes med udgangspunkt i den almindelige pris for et tilsvarende brugt køretøj ved salg til bruger her i landet efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7 og § 10, stk. 1 samt registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26.

En vurdering skal således foretages under hensyntagen til den pris, en bruger må forventes at skulle betale for et køretøj af samme mærke og model. Værdifastsættelse af køretøjer bør derfor lægge afgørende vægt på oplysninger om handelspriser.

Landsskatteretten finder hertil, at registrerede virksomheder ikke har pligt til at anvende Motorstyrelsens niveauliste, og niveaulisten kan ikke stå alene som grundlag for værdifastsættelsen. Vurderingen skal tage udgangspunkt i så vidt muligt sammenlignelige køretøjer ved salg til bruger her i landet.

På den baggrund tilsidesætter Landsskatteretten (i de to afgørelser, red.) Motorstyrelsens værdifastsættelse. Landsskatteretten foretager en fornyet værdifastsættelse af sagens køretøj. Værdifastsættelsen baseres på handelspriser på tilsvarende køretøjer til salg.’

Fuld prøvelse i orden

De to afgørelser fra Landsskatteretten viser også, at Motorstyrelsen, som tilfældet var i de to sager, er berettiget til at foretage det, man kalder en fuld prøvelse af bilforhandleres værdifastsættelse.

“Dog skal det bemærkes, at Landsskatteretten så tilsvarende også kan afprøve Motorstyrelsens værdifastsættelse. Det er vigtigt for at sikre, at der fortsat er en overliggende domstol, som kan kontrollere styrelsens arbejde om prisafgørelser, der har tydelige konsekvenser for virksomheder i autobranchen”, siger Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark.

Motorstyrelsen har opdateret sine retningslinjer for de virksomheder, som skal søge godtgørelse ved eksportbiler. Den såkaldte selvanmelderordning er lukket 1. juli 2020. Fremover foregår processen sådan her:

  • Virksomheden skal indsende alle ansøgninger om godtgørelse i forbindelse med eksport enkeltvis via Motorregistret og betale et gebyr for sagsbehandling.
  • Virksomheden skal indsende dokumentation for ejerskab og udførsel på alle ansøgninger om eksportgodtgørelse.
  • Alle køretøjer, som virksomheden anmelder til eksport fra den 1. juli 2020 og frem, skal være udført af landet, senest 3 måneder efter virksomheden har bedt om eksportgodtgørelse.

Kilde: Motorstyrelsen og læs mere her

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper