Elbiler

AutoBranchen Danmark talte autobranchens sag i Europa-Parlamentet

AutoBranchen Danmark mødtes med seks danske medlemmer af Europa-Parlamentet i Bruxelles. I de kommende år skal parlamentet behandle flere sager, der har stor betydning for autobranchen.

Den 13. og 14. november 2019 mødtes AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, og juridiske chef, Eylem Çağrışan Ünüvar, med Morten Løkkegaard og Søren Gade fra Venstre, Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, Morten Helveg Petersen fra De Radikale Venstre, Margrete Auken fra SF og Pernille Weiss fra De Konservative.

De seks parlamentarikere (MEP’ere) sidder alle i udvalg i parlamentet, hvor der i denne valgperiode vil blive lavet lovgivning, der kommer til at få stor indflydelse på hverdagen hos de danske forhandlere, værksteder og autolakerier.

Forhandlere lider under konkurrenceregler

Et af de vigtigste emner, som AutoBranchen Danmark debatterede med de danske MEP’ere, er gruppefritagelsen. Frem til 2013 var salg af biler underlagt en specifik fritagelse fra EU’s ellers strenge konkurrenceregler. Men fra 2013 har salg af biler været underlagt en gruppefritagelse. Det betyder, at importørerne kan stille langt mere vidtgående krav til forhandlerne, fordi lovgivningen betragter importør og forhandler som to ligeværdige partnere.

Den nuværende gruppefritagelse udløber i 2022, og derfor skal der forhandles en ny gruppefritagelse i de kommende år. AutoBranchen Danmark og vores europæiske paraplyorganisation, CECRA, arbejder for at få genindført de regler, der gjaldt frem til 2013. Det vil blandt andet betyde, at forhandlere ikke længere kan opsiges, ved mindre der gives en skriftlig, objektiv og gennemsigtig begrundelse.

Data, kilometerspoling og den grønne omstilling på dagsordenen

Et andet vigtigt emne, der blev diskuteret på møderne, var retten til bilers data. Europa-Kommissionen forventes at præsentere et forslag til ny lovgivning i slutningen af 2020. Det er derfor vigtigt, at de danske MEP’ere kender autobranchens synspunkter.

Møderne omhandlede også, hvordan vi kommer kilometerspoling til livs i hele Europa. Her har AutoBranchen Danmark og CECRA foreslået, at der oprettes et europæisk register, hvor alle bilers kilometertal registreres mindst en gang om året. Belgien har haft stor succes med en lignende model, der, hvis den udbredes til hele EU, vil fjerne de økonomiske incitamenter til at svindle med kilometertælleren.

Sidst men absolut ikke mindst fyldte den grønne omstilling meget på alle møderne. Autobranchen vil utvivlsomt få en stor rolle i den grønne omstilling, og det er derfor vigtigt, at autobranchens stemme bliver hørt I EU, hvor en stor del af lovgivningen vil blive vedtaget.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, er fortrøstningsfuld efter turen til Bruxelles og ser frem til samarbejdet med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

”Det er vigtigt, at den danske autobranche bliver hørt i Bruxelles. EU skal i de kommende år behandle vigtige emner, som har potentiale til at vende op og ned på hele branchen. Derfor er jeg meget glad for møderne med de seks MEP’ere. De var alle meget lydhøre over for den danske autobranchens ønsker, hvilket er godt, når bilproducenterne bruger enorme ressourcer på at påvirke Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen, siger Gitte Seeberg”.