Elbiler

Bedre vilkår for nyvognsforhandlere diskuteres i Bruxelles

Den 14. og 15. november 2019afholdte EU-kommissionen en workshop i Bruxelles. Her var 175 virksomheder og organisationer med til at evaluere den vertikale gruppefritagelse, der giver importørerne stor magt over forhandlerne. AutoBranchen Danmark var repræsenteret ved workshoppen af vores europæiske paraplyorganisation, CECRA.

Gruppefritagelsen er en undtagelse fra EU’s normalt stramme konkurrenceregler. Der er tale om en undtagelse, fordi hverken importør eller forhandler har en markedsandel på over 30 procent af det samlede danske salg af nye biler. Det betyder, at disse handler er undtaget fra en række betingelser, der ville beskytte forhandlerne bedre end i dag.

Frem til 2013 var salg af biler også underlagt en gruppefritagelse, men dengang havde EU-kommissionen vurderet, at salg af nye biler skulle have sin egen gruppefritagelse, der kun gjaldt på det område. Det betød, at importørerne ikke kunne stille lige så strenge krav til forhandlerne, som de kan i dag.

De vigtigste forskelle på den specifikke og generelle gruppefritagelse er:

  • Importør kan nu pålægge forhandler, at 80% af forhandlerens årlige salg skal komme fra den pågældende importør. Dog kun i fem år, hvorefter aftalen skal genforhandles partnerne i mellem. Tidligere var det 30%.
  • Forhandleren må ikke længere overdrage sine forpligtigelser til en anden i distributionsnettet.
  • Forhandlere kan nu opsiges, uden at der gives en skriftlig, objektiv og gennemsigtig begrundelse. Før skulle forhandlerkontrakter være på mindst 5 år eller af ubegrænset varighed.
  • Importør og forhandler kunne før henvise uoverensstemmelser til en voldgift. Det er ikke længere et krav.

Gruppefritagelse udløber i 2022

Salg af biler er underlagt den generelle gruppefritagelse frem til midten af 2022. Derfor skal den genforhandles i de kommende år. Workshoppen i Bruxelles fandt stedt på baggrund af en høring, der fandt sted i foråret 2019. CECRA har afgivet høringssvar på vegne af AutoBranchen Danmark og de andre medlemmer af CECRA. De deltog derfor på vegne af AutoBranchen Danmark.

AutoBranchen Danmark og CECRA arbejder for få genindført de gamle regler, der blev afskaffet i 2013 næsten én til én. En genindførsel af den specifikke gruppefritagelse for salg af biler vil gøre det sværere for importørerne at presse forhandlerne med urimelige krav. Derfor mener AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, at det er en særligt vigtig sag for autobranchen.

”Genforhandlingen af gruppefritagelsen er en af de mest afgørende sager for de danske forhandlere i det kommende årti. Gruppefritagelsen giver importørerne mulighed for at presse forhandlerne på forhandlerkontrakterne i forhold til pris, varighed og opsigelse. AutoBranchen Danmark finder det urimeligt og vil sammen med vores CECRA forsøge at få nye regler fra 2022, hvor den nuværende gruppefritagelse udløber”, siger Gitte Seeberg.

Resultaterne af workshoppen indgår i den samlede evaluering af gruppefritagelsen, der vil blive præsenteret i en rapport i første halvdel af 2020.

Det er selvsagt en sag, som AutoBranchen Danmark vil følge tæt i de kommende år. Derfor blev denne sag også drøftet med seks danske medlemmer af Europa-Parlament på møder i Bruxelles den 13. og 14. november 2019.