Bilforhandlere

Bilafgifter: Nu stiger udligningsafgiften

Den første ændring af ejerafgifterne på fossile biler træder i kraft i dag. Frem mod 2030 vil ejerafgifterne løbende stige med forholdsvis beskedne beløb.

I dag, den 15. februar, vil bilejerne opleve den første økonomiske konsekvens af de ny de nye bilafgifter, i form af at udligningsafgiften for dieseldrevne køretøjer hæves dags dato med 20,7 procent. Det er en konsekvens af de nye bilafgifter, hvor særligt dieselkøretøjer skal bidrage med højere løbende afgifter for at finansiere den grønne omstilling af bilparken.

Flere stigninger i vente

I 2021 vil det kun være ejerne af dieselbiler, der skal have ekstra penge op af lommen, da det kun er udligningsafgiften, der reguleres i år. På sigt er det dog alle drivlinjer, der skal bidrage. Frem mod 2030 vil ejerafgifterne løbende stige for alle biler. I 2030 vil stigningen for benzinbiler som udgangspunkt være mellem 150 kr. for de mindste biler og op til mod små 2000 kr. for sportsvogne halvårligt.

For dieselbiler vil de løbende afgifter også stige frem mod 2030, hvor de vil være steget med i alt 600-700 kr. for et halvår.

Selvom bilafgifterne skal fremme de grønne biler, vil el- og pluginhybridbiler også skulle bidrage med højere ejerafgifter. Frem mod 2030 vil ejerne af grønne biler opleve marginale stigninger i den grønne ejerafgift. Når ændringerne er fuldt indfaset vil afgifterne for et halvår være steget med ca. på 100-200 kr.

Ny opgørelse af afgifter fra 1. juli

Per 1. juli ændres metoden til opgørelse den grønne ejerafgift og udligningsafgiften. For biler der registreres første gang efter 1. juli 2021, vil den grønne ejerafgift og udligningsafgift blive opgjort efter bilens CO2-udledning fremfor brændstofsforbrug.

Den grønne ejerafgift og udligningsafgift for de eksisterende biler vil blive opgjort, som vi kender det i dag. Der vil dog komme løbende forhøjelser frem mod 2030, som beskrevet tidligere.

Kontakt

Juridisk hotline