Home » Corona og sommerferie? Fire vigtige anbefalinger til virksomhedsejere

Corona og sommerferie? Fire vigtige anbefalinger til virksomhedsejere

Har du styr på, hvordan du som virksomhedsejer forholder dig til coronatiden og dine medarbejders sommerferie? AutoBranchens Arbejdsgiverforening gennemgår her en række forholdsregler, som er værd at tage forbehold for inden sommerferien 2020.

Hvis en medarbejder trodser rejsevejledningen2020-06-19T13:14:16+02:00

Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til udlandet i sommerferien, vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv.

Sanktioner ved udgifter til vikar2020-06-19T13:17:14+02:00

Hvis medarbejderens fravær udgør en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at hyre en vikar, vil det efter en konkret vurdering af omstændighederne eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Hvis en medarbejder smittes med corona2020-06-22T15:36:02+02:00

Hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus under en ferierejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet.

Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Kontakt gerne AutoBranchens Arbejdsgiverforening i Dansk Erhverv, hvis en sådan situation opstår.

Lav en god orientering inden ferieperioden skydes i gang2020-06-22T15:24:11+02:00

Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne orienterer sine medarbejderne om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet denne sommer.

Du kan hente en skabelon til orientering af medarbejderne her.

2020-06-22T15:31:59+02:0022/06/2020|Tags: , |
Go to Top