Bilforhandlere

Deadline nærmer sig: Styrelse skal bruge slutafregning for udgifter ved hjælpepakker

Mange af vores medlemmer har de sidste måneder ansøgt om forskellige former for kompensationsordninger. Det kan være kompensation for faste omkostninger, kompensation for selvstændige erhvervsdrivende og lønkompensation.

Imens nogle af vores medlemmer har ansøgt for en periode, der allerede er passeret, har flere medlemmer også valgt at ansøge fremad. Den kompensation, som allerede er modtaget, er udbetalt på baggrund af de oplysninger, I har givet i henhold til de forventninger, I har haft for den ansøgte periode.

Nu skal der indberettes

Det er nu tid til at indberette oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i den eller de perioder, I har søgt kompensation for. Erhvervsstyrelsen skal bruge oplysningerne for at beregne, hvorvidt I har været berettiget til de kompensationsbeløb, I har modtaget, og deadline er den 31. maj 2021.

Derfor skal I indsende en slags slutafregning, men indholdet af slutafregningen afhænger af det, der er søgt kompensation for. Det kan være dokumentation for virksomhedens omsætning, virksomhedens faktiske omkostninger eller de ansattes hjemsendelsesperiode mv.

I vil modtage et brev i jeres e-Boks om netop jeres forhold, og heri vil der også være nogle retningslinjer for, hvad Erhvervsstyrelsen har brug for hos netop jer.

Afregning kan betyde regulering

Den indsendte dokumentation skal anvendes til at afgøre, om kompensationsbeløbene skal reguleres – altså om der enten skal udbetales mere eller der skal tilbagebetales.

Slutafregningen er blevet gjort nemt tilgængelig for virksomhederne, og der er blevet udviklet nye IT-systemer, som skal sørge for, at flest mulige felter allerede er udfyldt på forhånd, på samme måde, som mange kender fra deres årsopgørelse.

Da jeres virksomhed søgte kompensation, gjorde I det på baggrund af de forventede forhold i kompensationsperioden som følge af coronavirus/covid-19. Nu skal I indberette dokumentation for de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne jeres kompensation.

  • I vil modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen i jeres digitale postkasse, når det er tid til at slutafregne.
  • I brevet vil det være nærmere beskrevet, hvilken dokumentation I skal indberette, og hvilken frist, der gælder for jer.
  • I behøver ikke at foretage jer noget, før I modtager brevet.
  • I skal indberette dokumentation for de faktiske forhold i kompensationsperioden.
  • Dokumentationen kan være omsætning, faktiske omkostninger, ansattes hjemsendelsesperiode mv.
  • Bemærk: I skal indberette relevant dokumentation på Virk.dk senest den 31. maj 2021.
  • Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået jeres dokumentation, vil I modtage en slutafregning i jeres digitale postkasse.

Kontakt

Juridisk hotline