Bilforhandlere

De­bat | Au­to­bran­chen: Usik­ker­hed har brem­set salg af bi­ler

Dette er et debatindlæg, som er udgivet på www.børsen.dk den 16. september og skrevet af Gitte Seeberg, Adm. direktør hos AutoBranchen Danmark. Du finder den originale version her

De­bat | Au­to­bran­chen: Usik­ker­hed har brem­set salg af bi­ler – få nu la­vet en ny og hold­bar re­gi­stre­rings­af­gift

Bilforhandlere mærker allerede nu, at Transportkommissionens rapport om fremtidens afgiftssystem blev præsenteret i mandags.

Vi hører fra flere, at kunderne holder igen med bilkøbet. På branchens vegne opfordrer vi til, at der én gang for alle laves en langsigtet afgiftsmodel, og at der gøres kort politisk proces med en bred aftale hen over midten.

Vi ser helst, den nye aftale gælder i minimum de næste ti år. Bilparken står for 11 pct. af den danske CO2-udledning. Bilejerne bør tilskyndes til at vælge en grønnere bil for at bidrage til målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasserne i 2030.

Løkke-regeringen nedsatte kommissionen til at løse den gordiske knude: Hvordan fastholder statskassen sine indtægter på 50 mia. kr. om året fra bilafgifterne, samtidig med at der kommer 1 mio. grønne biler på vejene i 2030? I dag kører 2,7 mio. biler på vejene, hvoraf ca. 21.000 er elbiler, mens knap 60.000 er hybrider. Der er med andre ord rigtig langt op til en fuldstændig grøn omstilling af bilparken. Kommissionen har præsenteret fire modeller fra et mål om 500.000 til et mål om 1 mio. nul- og lavemissionsbiler. Sidstnævnte model vil den end ikke selv anbefale. Det er for dyrt. Vi har hele tiden påpeget, at 1 mio. grønne biler er meget optimistisk. Da vi i forsommeren spurgte medlemmerne, svarede kun 3 pct., at de troede på målsætningen.

Det er en meget høj ambition ift., hvordan kunderne agerer. Vi havde helst set, at den teknisk baserede afgift blev indført, hvor afgiften gøres op efter energieffektivitet og vægt. Men der lægges op til, at det værdibaserede afgiftssystem fortsætter. På den måde misser man muligheden for at gøre afgiftssystemet mere simpelt for myndigheder og forhandlere. Det er ærgerligt. Vi opfordrer til at huske også andre virkemidler såsom fremme af grønne firmabiler. Det vil bidrage til hurtigere at skabe et marked for brugte grønne biler. Der bør også laves en højere skrotpræmie, som gøres permanent for hurtigere at udfase de ældste og mest klimabelastende biler. Lad os få en hurtig afklaring og komme i gang med den grønne omstilling af bilparken.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation