Nyhed (bruges ikke)

Det betyder ny og digital skrotningsattest på biler for branchen

Fra 1. januar 2020 overgik skrotningsprocessen til at være 100% digital. Det betyder, at det fra 1. januar 2020 definitivt var slut med at bruge de gamle skrotningsattester. Udfyldte skrotningsattester, som er blevet udfyldt før 1. januar 2020, kan i en overgangsperiode behandles indtil 31. marts 2020.

Forhandlere, der har en fast aftale med en ophugger, vil umiddelbart efter 1. januar 2020 blive kontaktet af denne for at blive oprettet i systemet.

Hvis der ikke foreligger en fast aftale, eller forhandleren ikke kontaktes automatisk, må forhandleren selv tage kontakt til en ophugger, idet det alene er ophuggere, der kan foretage registrering af en forhandler i det nye system.

Sådan foregår registreringen

Når skrotningsprocessen fra 1. januar 2020 bliver digital, betyder det også, at de aftaler om skrotning af biler, der eksisterer mellem autoophuggere og forhandlere eller værksteder, skal registreres i systemet. Uden en registreret aftale kan forhandlere og værksteder ikke starte en skrotningssag.

Registreringen foregår således:

  1. Ophuggeren vælger ”Ny forhandler”
  2. Indtaster forhandleren eller værkstedets CVR-nummer
  3. Tilføjer telefonnummer og e-mail på forhandleren eller værkstedet, og klikker ”Næste”
  4. Kontrollerer oplysninger, og klikker ”Godkend”

Herefter skal forhandleren bekræfte via Virk.dk med medarbejdersignatur. Når aftalen er bekræftet, vil forhandleren eller værkstedet fremgå af menupunktet ”Forhandlere”.

Måske-salg eller skrotningssag

Efter registreringen kan forhandleren det samme som ophuggere i systemet – bortset fra at oprette forhandlere. Det vil sige, at de enten kan lave en skrotningssag, hvis bilen skal direkte til skrotning, eller en ”Måske salg”-sag, hvorefter forhandleren kan forsøge at sælge bilen indenfor en frist på seks måneder. Lykkes det ikke forhandleren at sælge bilen, skal den registreres som skrottet inden tidsfristen, hvis skrotningsgodtgørelsen skal udbetales.

I begge tilfælde skal seneste registrerede ejer af bilen bekræfte med NemID, når sagen oprettes. Når bilejeren bekræfter med NemID, fraskriver han eller hun sig samtidig muligheden for at modtage skrotningspræmien. Præmien bliver i stedet udbetalt til forhandleren.

Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside