Bilforhandlere

Endnu et trin på vejen mod en ny gruppefritagelse

EU-Kommissionen er nu et skridt tættere en ny gruppefritagelse, der fra 2022 bl.a. skal regulere forholdet mellem bilforhandler og importør.

I september offentliggjorde EU-Kommissionen en evaluering af den vertikale gruppefritagelse, der bl.a. regulerer hvilke krav, som bilimportører må stille til bilforhandlere. Årsagen til evalueringen er, at den nuværende gruppefritagelse udløber i 2022, hvorefter en ny gruppefritagelse skal træde i kraft.

Evalueringen viste, at der er behov for justeringer i den kommende gruppefritagelse, hvilket EU-Kommissionen har modtaget input til. De områder, hvor der ventes store ændringer, er særligt i forhold til brug af online salg og selektive distributionssystemer.

AutoBranchen Danmark bidrager til arbejdet med en ny gruppefritagelse gennem vores europæiske interesseorganisation Cecra, der repræsenterer de nationale interesseorganisationer for bilforhandlere og værksteder i Europa.

Endnu et skridt på vejen

Som en del af processen mod den nye gruppefritagelse har EU-Kommissionen frem til 20. november modtaget input til en række fokusområder på baggrund af evalueringen. Det drejer sig om en række forskellige forslag inden for følgende områder:

  • Online salg
  • Parallel distribution (importør konkurrer med forhandler)
  • Selektiv distribution

AutoBranchen Danmark har været i dialog med Cecra om forslagene og vil informere nærmere, når EU-kommissionen tager stilling til, hvilke forslag man ønsker at foreslå som en del af den kommende gruppefritagelse.

Næste skridt er en offentlig høring om Kommissionens udkast til en ny gruppefritagelse. Den forventes at starte inden udgangen af 2020.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper