Bilforhandlere

Færre klagesager i Ankenævn for biler i 2020

Antallet af klager over bilhandler og reparationer faldt i 2020 sammenlignet med 2019. Nævnet har bl.a. behandlet sager om elbilers rækkevidde, højteknologiske biler og mislyde fra gearkasser.

I sin årsrapport for 2020 oplyser Ankenævn for biler, hvor AutoBranchen Danmark er repræsenteret af juridisk chef Eylem Ünüvar (og jurist Ida Daarbak Jensen som supplant), at der i 2020 blev anmeldt færre klagesager i forbindelse med bilsalg og reparation.

 • Nye klagesager i 2020: 628. I 2019 blev der anmeldt 681 nye klagesager.
 • Ved indgangen til 2021 var der 209 uafsluttede klagesager, hvilket er én mere ved indgangen til 2020.
 • Ifølge nævnet relaterer 79 procent af sagerne til bilhandler, hvorimod de resterende 21 procent er relateret til reparationer.
 • Klager fik fuldt medhold eller medhold i det væsentligste i 34,7 % af sagerne (147 sager).
 • Klager fik medhold i mindre grad i 10,1 % af sagerne (43 sager).
 • Virksomheden fik medhold i 41,5 % af sagerne (176 sager).
 • 1,4 % (6 sager) af sagerne blev afvist fordi nævnet ikke havde kompetence til at behandle sagerne.
 • 12,3 % (52 sager) blev afvist, fordi sagen ikke egnede sig til nævnsbehandling.

Sagsbehandlingstiden er steget en smule

Det kan desværre være en langvarig proces at få behandlet klagesager i Ankenævn for biler. I 2020 var den gennemsnitlige sag sagsbehandlingstid på 4,9 måneder. Det er en lille stigning fra 4,6   måneder i 2019 og 4,4 måneder i 2018.

Per 31. december 2020 optrådte der 42 virksomheder på ankenævnets offentlige liste over virksomheder, der ikke efterlever ankenævnets afgørelser Udhængsskabet – også kaldet branchens skammekrog. Det er heldigvis ni færre, end da tallet blev opgjort den 31. december 2019.

Hvilke sager fyldte i nævnet i 2020?

Klagesagerne i ankenævnet er af meget forskellig karakter. Nævnets formandskab Steen Friis Nielsen og Kim Rasmussen fremhæver selv tre karakteristiske klagesager og typer af klagesager fra 2020.

 1. Den første sag drejer sig om salget af en elbil til brug for pendling, hvor sælger oplyste en rækkevidde på 280 km. Køber mente imidlertid, at bilen ikke kunne køre de 170 km frem og tilbage til købers arbejdsplads. Derfor testede en sagkyndig bilens rækkevidde ved blandet kørsel, hvorefter den sagkyndige konkluderede, at bilen med rette kørselsmønster godt kunne opnå de 280 kilometers rækkevidde. Ankenævnet gav enstemmigt sælgeren medhold.
 2. En anden sag drejede sig om en højteknologisk bil, der gennem en ekstraudstyrspakke blev udstyret med en fuldt selvkørende funktion. Brug af denne funktion var imidlertid ikke lovlig at benytte i Danmark, derfor mente køber, at bilen var mangelfuld. Et spinkelt flertal i nævnet gav sælger medhold i sagen.
 3. Ligesom i 2019 har ankenævnet behandlet en række sager om mislyde fra gearkasser. Sagerne er meget individuelle, da lydniveauet i de enkelte biler kan være meget forskellige. Derfor vil en afgørelse oftest være baseret på en individuel vurdering fra den sagkyndige, om mislyden er så høj, at der vil være tale om en mangel i køberetlig forstand.

Kontakt

Juridisk hotline