Bilforhandlere

Friske retningslinjer til selvanmeldere der angiver registreringsafgift på månedsangivelse

Den velkendte selvanmelderordning betyder, at en række virksomheder i autobranchen har mulighed for selv at fastsætte værdien af et køretøj og angive og afregne registreringsafgift på deres månedsangivelse.

Når selvanmeldere angiver og afregner registreringsafgift på en månedsangivelse, er der en række betingelser, der skal opfyldes. Desværre har Motorstyrelsen inden for den senere tid konstateret, at der har bredt sig en række misforståelser i branchen i forhold til at angive registreringsafgift korrekt på sine månedsangivelser.

Herunder vil AutoBranchen Danmark ud fra Motorstyrelsen friske retningslinje guide til, hvordan man overholder reglerne på området.

 • Selvanmeldere skal være opmærksomme på, at de skal godkende månedsangivelsen senest den 15. i måneden efter afregningsperioden.
 • Inden selvanmeldere godkender deres månedsangivelse, skal de afstemme månedsangivelsen, så de sikrer, at det er den korrekte afgift, de afregner eller får udbetalt, når de har godkendt månedsangivelsen.
 • Vær særligt opmærksom på, at selvanmeldere også skal afstemme månedsangivelsen med køretøjer, som de afgiftsberigtiger, selvom det er en anden virksomhed, der indregistrerer køretøjet.
 • Den enkelte selvanmelder er derfor forpligtet til at afstemme, at månedsangivelsen er påført det korrekte afgiftsbeløb for hvert enkelt køretøj, der er påført månedsangivelsen.

Kilde: Motorstyrelsen 

 • I de tilfælde, hvor selvanmeldere undtagelsesvist har behov for at regulere et påført afgiftsbeløb, inden de godkender månedsangivelsen, skal man sikre sig, at den angivne registreringsafgift stemmer overens med den aftale, der er indgået med kunden.
 • Man skal også sikre sig, at det underliggende bogføringsmateriale stemmer overens med den angivne registreringsafgift.

Kun én kontrakt pr. køretøj

 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at der altid skal udfærdiges en skriftlig kontrakt, når en virksomhed køber eller sælger et køretøj.
 • Der må kun laves én kontrakt pr. køretøj, og kontrakten skal altid indeholde oplysninger, der kan identificere køretøjet.
 • Kontrakten skal hertil indeholde køretøjets fulde pris, og hvis køretøjet afgiftsberigtiges i forbindelse med salget, skal køretøjets pris uden registreringsafgift påføres.

Læs mere om dette i Motorstyrelsens nyhedsbrev af 9. december 2019.

Hvis man lave en værdifastsættelse i DMR uden at bruge den

 • I de tilfælde, hvor selvanmeldere laver en værdifastsættelse i Motorregistret, men ikke anvender denne, skal man anmode Motorstyrelsen om at få værdifastsættelsen fjernet, så værdifastsættelsen ikke tilføres virksomhedens månedsangivelse i forbindelse med en senere registrering.
 • Anmodningen skal sendes til motorekspedition@motorst.dk.
 • Emnefeltet bedes udfyldt “Sletning af værdifastsættelse”.

Konsekvenser ved at fravige retningslinjerne

 • Motorstyrelsen har også her i 2021 øget fokus på selvanmelderes adfærd, og det vil indgå i Motorstyrelsens vurdering af adfærd, hvis en selvanmelder ikke overholder ovenstående regler for håndtering af månedsangivelsen.
 • Motorstyrelsen har mulighed for at fratage en virksomhed registreringen som selvanmelder, hvis virksomheden udviser en dårlig adfærd.

Du kan læse mere om dette i Motorstyrelsens nyhedsbrev af 4. juli 2019.

Kontakt

Juridisk hotline