Bilforhandlere

Frist for indregistrering af restkøretøjer udskudt

Færdselsstyrelsen har forlænget fristen for at indregistrere biler, der ikke lever op til de gældende typegodkendelsesregler per 1. september. Bilerne kan indregistreres frem til nytår.

Da Covid-19 ramte Europa i foråret fik den europæiske autobranche et stort problem. Rundt om i EU stod 200-250.000 ”restkøretøjer”, heraf 5000 i Danmark, som skulle være indregistreret senest 1. september 2020. Årsagen er, at restkøretøjerne var blevet typegodkendt under den daværende NEDC-brændstofs norm.

Med det stærkt faldende nyvognssalg i starten af Covid-19 krisen har det været meget svært at sælge de pågældende biler. Derfor rettede AutoBranchen Danmark den 23. april henvendelse til regeringen, hvor vi bad den danske regering støtte en udskydelse fristen den 1. september på EU-niveau. Tilsvarende opfordrede vores europæiske paraplyorganisation, CECRA, EU-Kommissionen til at udskyde fristen.

Frist udskudt til nytår

EU-Kommissionen har nu meddelt, at det er op til medlemsstaterne at afgøre, om Covid-19 pandemien kan retfærdiggøre, at fristen for indregistrering af restkøretøjer forlænges.

Den 18. august meddelte Færdselsstyrelsen, at fristen er blevet forlænget til nytår. AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er glad for beslutningen.

”Færdselsstyrelsens beslutning er den eneste rigtige. Når hele Europa oplever så store fald i bilsalget, som vi oplevede i foråret, så ville det være meget alvorligt, hvis branchen måtte holde brandudsalg eller brænde inde med et stort antal usælgelige biler. Derfor er vi meget glade for Færdselsstyrelsens har lyttet til kritikken. Når det er sagt, så har det taget EU-Kommissionen alt for lang tid at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristerne”, siger Gitte Seeberg.

Importør har ansvaret

Inden for kort tid vil Færdselsstyrelsen oprette en stelnummerliste på deres hjemmeside www.fstyr.dk, hvor de berørte stelnumre vil fremgå. Hvis listen ikke omfatter alle relevante stelnumre, kan importørerne anmode Færdselsstyrelsen at få tilføjet flere køretøjer, der opfylder betingelserne.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper