Bilforhandlere

Juraklumme: Bilsalg i en svær corona-tid stiller krav

Dette er en juraklumme udgivet i fagavisen Motor-Magasinet, der er skrevet af Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark.

I en tid hvor Danmark igen er blevet lukket ned, skal man som detailforretning sætte sig grundigt ind i, hvilke muligheder for salg og kompensationsmuligheder fra staten man har under nedlukningen.

Bilforretninger skal holde lukket for salg i forretningen, mens værksteder gerne må holde åbent. Hvis man har kombineret salg og værksted, skal man derfor holde delvist lukket. Man bør nøje overveje at benytte og sætte sig grundigt ind i de forskellige hjælpepakker, der er mulighed for at ansøge om.

I forhold til medarbejdere kan man både overveje lønkompensation (mindst 30 % hjemsendt eller 50 medarbejdere) eller arbejdsfordeling og kompensationsordningen for selvstændige i forhold til virksomhedsejere (her er der krav om omsætningsnedgang).

Husk, at du løbende kan holde dig opdateret i AutoBranchen Danmarks tema-univers om Covid-19-restriktioner i autobranchen. Du finder temaet her:

Mulig kompensation

Hvis man oplever omsætningsnedgang, vil man kunne overveje at søge kompensationsordningen for faste omkostninger. Bekendtgørelsen for reglerne for ordningen er endnu ikke fremsat (i hvert fald ikke på tidspunktet, hvor jeg skriver denne klumme).

Men hvis reglerne bliver som for ordningen tilbage i marts, vil udgangspunktet for virksomheder, der er påbudt lukket (fx rene bilforretninger), at disse virksomheder får 100 pct. af de faste omkostninger dækket gennem ordningen, forudsat at de ikke har omsætning i kompensationsperioden.

Som det er lige nu, gælder nedlukningen af detailhandlen indtil 17. januar 2021, men der er en stor sandsynlighed for, at man som virksomhed nok skal indstille sig på, at disse restriktioner kan blive forlænget. Det gør det endnu sværere, når man som virksomhed skal foretage afvejningen om, hvorvidt man skal holde åbent og lave så meget salg som det er muligt under restriktionerne – eller om det vil være bedst at lukke helt ned.

Onlinesalg

Hvis man vælger at holde åbent og fortsætte salget, så vil salg over internettet og telefon være en af de eneste muligheder man har, da forretningen frem til 17. januar 2021 ikke må være åben for detailkunder.

Hvis man begiver sig ud i fuldt onlinesalg, så skal man huske, at kunden har 14 dages fortrydelsesret, og at kunden skal underrettes om sine rettigheder skriftligt i forbindelse med salget. Hvis ikke kunden bliver orienteret om sine rettigheder i salgspapirerne, udvides retten til fortrydelse til 1 år og 14 dage.

Skulle der opstå en tvist mellem forhandler og kunde, vil en eventuelt afgørelse bero på, om aftalepartnerne har mødtes fysisk på virksomhedens forretningssted (når dette er muligt jf. Covid-19-restriktionerne, red.) på noget tidspunkt i processen. Hvis det er tilfældet, frafalder fortrydelsesretten på de 14 dage frafalde.

  • Der er tale om onlinesalg/ digitalt salg eller rettere ”fjernsalg”, når salget foregår uden for virksomhedens forretningssted eller salget indgås ved brug af kommunikation, der foregår uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk. Fjernsalgsreglerne er reguleret i forbrugeraftalelovens § 3.
  • Hvis en del af salgsprocessen er foregået fysisk, fx hvis kunden har fået en fremvisning af bilen og eventuelt prøvekørt bilen, er der ikke tale om onlinesalg. Der vil dog være tale om onlinesalg – også kendt som fjernsalg – hvis salget foregår uden for virksomhedens forretningssted, hvilket igen sikrer kunden de 14 dages fortrydelsesret.

Klogt med skriftlig dokumentation

Hvis forbrugerne handler i god tro, kan du som forhandler risikere at få en godt brugt bil tilbage og samtidig risikere at skulle betale købssummen tilbage uden mulighed for fradrag for værditab.

Hvis kunden orienteres om sine rettigheder, vil virksomheden være berettiget til at fradrage for det værditab bilen har lidt i kundens besiddelse. Dette skal kunden også orienteres om skriftligt. For eksempel kan man opgøre det ved at fradrage x-antal kr. pr. kørt kilometer og/eller ved at gennemgå bilen ved tilbagelevering for slid og skader og fradrage for det skønnede rimelige værditab.

Her er det på forhånd godt at have en skriftlig kontrakt, der oplister alle de fejl og mangler, bilen er solgt med. På den måde kan man krydstjekke, om køber eventuelt har påført bilen øvrige fejl og skader, der kan nedbringe videresalgsprisen

For at kunden kan benytte sig af sin fortrydelsesret, skal denne inden for 14 dage meddele bilforhandlere skriftligt, at kunden ønsker at fortryde købet.

Som forhandler er man dog ikke forpligtet til at tilbagebetale pengene til kunden, før kundens meddelelse om fortrydelse foreligger. Heller ikke selv om kunden tilbageleverer bilen efter eksempelvis tre dage. Der skal foreligge en skrift fortrydelseserklæring. Når den skriftlige fortrydelse er modtaget, skal virksomheden betale kunden tilbage senest 14 dage efter.

Kontakt

Juridisk hotline