Lovforslaget om de nye bilafgifter er sendt i høring til midten af januar. AutoBranchen Danmark modtager gerne input fra medlemmerne.

Siden lovforslaget om de nye bilafgifter blev fremsat i Folketinget den 18. december, har AutoBranchen Danmark forberedt sit høringssvar, der skal afgives senest den 15. januar. I den forbindelse hører vi gerne fra medlemmer af AutoBranchen Danmark, der er stødt på udfordringer og uhensigtsmæssigheder, siden afgifterne fik virkning den 18. december. Henvendelser, gerne i form af konkrete eksempler, bedes sendt til jura@abdk.dk.

Blandt hovedpunkterne i AutoBranchen Danmarks høringssvar vil være:

  • Kritik af implementering for lav- og nulemissionsbiler.
  • Kritik af overgangsordningen, hvor forhandleren skal agere bank for Motorstyrelsen.
  • Præciseringer af ift. anvendelse af brændstofnormer (NEDC og WLTP).
  • Præcisering af opgørelse af CO2-udledning fra biler.
  • Den nye firmabilsbeskatning.
  • Grøn ejer- og udligningsafgift.
  • Kritik af “Pitstoppet” i 2025, hvor de regeringen sammen med Folketinget vil sikre sig, at der er  tilstrækkelig finansiering.

Læs mere om lovforslaget her

Læs AutoBranchen Danmarks opsummering af lovforslaget her.

Du kan også læse det fulde lovforslag her.