Bilforhandlere

Høringssvar: AutoBranchen Danmark kritiserer overgangsordning for bilafgifter

AutoBranchen Danmark er i færd med at lægge sidste hånd på vores høringssvar til lovforslaget (L 129), der skal gennemføre den politiske aftale om de nye bilafgifter. Det er frist for at indsende høringssvar om de nye bilafgifter fredag den 15. januar 2021.

I høringssvaret påpeger AutoBranchen Danmark en række positive og negative sider ved det nye lovforslag.

Kritik af overgangsordningen

Eylem Ünüvar, juridisk chef hos AutoBranchen Danmark er langt fra glad for den overgangsordning, som lovforslaget indeholder. Ordningen betyder, at bilforhandlere og leasingselskaber skal agere bank for Motorstyrelsen i perioden 18. december til 31. maj.

”Det er grundlæggende urimeligt, at forhandlere skal agere bank for Motorstyrelsen, og det kommer vi til at kritisere kraftigt, hvis der ikke er fundet en løsning inden høringsfristen på fredag. Vi har gjort Skatteministeriet og Motorstyrelsen opmærksomme på problemet, og vi ved, at de arbejder på en løsning, så det håber vi kommer plads inden høringsfristen på fredag”, siger Eylem Ünüvar.

Andre nedslag i høringssvaret

AutoBranchen Danmark kommer i høringsbrevet også til at kritisere den mulige genforhandling af bilafgifter i 2025 (det såkaldte pitstop), hvilket vi frygter kan føre til en ny offentlig debat om bilafgifterne.

Et andet vigtigt punkt i høringssvaret vil blive, at AutoBranchen Danmark anbefaler at købsaftaler ligestilles med leasingaftaler.

AutoBranchen Danmark har også opfordret skatteforvaltningen til at sikre sig, at selvanmeldere af registreringsafgift ikke skal stille yderligere sikkerhedsstillelse som konsekvens af den foreslåede overgangsordning.

Brændstofsnormerne WLTP og NEDC er også et vigtigt emne, da flere medlemmer har oplevet tvivl om, hvilken opgørelse af brændstofsforbrug og CO2-udledning, der skal benyttes.

AutoBranchen Danmark kritiserer også i høringssvaret, at Motorstyrelsen kun været villige til at vejlede om de nye bilafgifter i yderst begrænset omfang.

Positivt med forudsigelighed

Juridisk chef hos AutoBranchen Danmark Eylem Ünüvar er til trods for den dårlige implementering glad for, at der på sigt kommer øget forudsigelighed om bilafgifterne.

”Når vi har fået de nye afgifter implementeret, vil de nye bilafgifter skabe mere forudsigelighed, end branchen har været vant til. Fx kender branchen fremover indfasningen af de grønne biler i registreringsafgiften, den grønne ejerafgift og beskatningen af fri bil år for år frem mod 2030. Det er en stor fremgang”, siger Eylem Ünüvar.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper