Bilforhandlere

Høringssvar: Kritik af overgangsperiode til nye bilafgifter

AutoBranchen Danmark kritiserer i sit høringssvar til lovforslaget om de nye bilafgifter, at branchen igen skal agere bank for skatteforvaltningen. Andre fokusområder er leasing, WLTP og pitstoppet i 2025.

Den 15. januar afgav AutoBranchen Danmark sit høringssvar til lovforslag 129, der skal gøre aftalen om de nye bilafgifter til lov. Lovforslaget indeholder ikke mange nyheder ift. den politiske aftale, og de sparsomme informationer, som Motorstyrelsen har udsendt.

AutoBranchen Danmark er generelt kritisk over for lovforslaget, da der er mange uhensigtsmæssigheder. Vi havde gerne set en ren teknisk registreringsafgift. Vi forventer dog, at når de nye bilafgifter er fuldt indfaset, vil de bidrage til et mere velfungerende bilmarked.

Kritik af overgangsordning

AutoBranchen Danmark bruger store dele af sit høringssvar på at kritisere den måde, som L 129 bliver implementeret på. Det er efter AutoBranchen Danmarks opfattelse principielt forkert, at lovforslaget har virkning, før skatteforvaltningens IT-systemer kan understøtte de nye bilafgifter. I den seneste måned har AutoBranchen Danmark kritiseret dette direkte til Skatteministeriet, Motorstyrelsen og en række politikere på Christiansborg. Vi har bl.a. også rettet henvendelse til Skatteministeriet via Folketinget, hvor Skatteministeren anerkender AutoBranchen Danmarks bekymringer. 

Kort efter vores skiftlige henvendelse om den problematiske overgangsordning, meddeler Skatteministeriet, at de vil udskyde betaling af registreringsafgift for marts måned. I vores høringssvar advarer AutoBranchen Danmark dog om, at denne udskydelse langt fra sikrer tilstrækkelig likviditet til branchen. Samtidig fastholdes vores principielle kritik af, at forhandlere og leasingselskaber skal agere bank for staten. Det er urimeligt, at forhandlere i nogen tilfælde skal lægge flere hundredtusinder af kroner ud på grund af en politisk beslutning.

Leasing, WLTP og 2025-pitstop

I høringssvaret opfordrer AutoBranchen Danmark også til, leasingaftaler sidestilles med købsaftaler med henblik på at sikre sammenlignelige vilkår for de to.

AutoBranchen Danmark har i den seneste måned fået mange henvendelser om, hvilke brændstofsnormer forhandlere og leasingselskaber skal benytte. Tilsvarende har en række medlemmer været i tvivl om, hvad man gør, hvis normen ikke er oplyst i bilens COC-dokument. Derfor opfordrer AutoBranchen Danmark til, at Motorstyrelsen sikrer klare regler på området og offentliggør et ”katalog” med udledninger for de mest almindelige biler i Danmark.

I høringssvaret kritiserer AutoBranchen Danmark, at politikerne allerede i 2025 vil drøfte den politiske aftale om bilafgifterne igen. Det risikerer at kunne starte en ny offentlig debat om bilafgifterne. Hvis dette såkaldte pitstop fastholdes anbefaler AutoBranchen Danmark, at eventuelle justeringer af bilafgifterne først træder i kraft, når de kan systemunderstøttes af Motorstyrelsen.

I lovforslaget nævnes der ikke noget om selvanmeldernes sikkerhedsstillelse. AutoBranchen Danmark opfordrer til, at Skatteministeriet i lovforslaget eller i en anden sammenhæng sikrer, at sikkerhedsstillelsen ikke påvirkes af de udlæg, som forhandlerne skal gøre for Motorstyrelsen i overgangsperioden.

I høringssvaret kommenterer AutoBranchen Danmark bl.a. også de urimeligt store prisstigninger på hybridbiler (HEV), nypriser og opfordrer Motorstyrelsen til at påbegynde vejledning om lovforslaget hurtigst muligt.

Vedtagelse af lovforslag

Lovforslaget førstebehandles i Folketinget torsdag den 21. januar og forventes vedtaget den 2. februar.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper