Bilforhandlere

Leverandør klagede over Peugeot-importørs metoder 

Lige som vi i AutoBranchen Danmark kigger på de lokale følger af retssagen i Østrig, hvor en Peugeot-forhandler vandt over sin importør på en række punkter, hvor importøren brugte sin magtposition for hårdt, så gør man det også andre steder i Europa. 

I Sverige indberettede smøremiddel-producenten Midland i efteråret Peugeot-importør KW Bruun til de svenske konkurrencemyndigheder, Konkurrensverket 

Midland klagede over, at KW Bruun pålægger sine forhandlere at bruge smøremidler fra Exxon Mobile Corporation ved service og reparationer. KW Bruuns bonusprogram for forhandlere skulle – ifølge Midland – blandt andet være koblet til brug af smøremidler fra Exxon Mobile. Derved vanskeliggøres andre virksomheders indtog på markedet.  

KW Bruun meddelte i sit svar til Konkurrensverket, at man ikke længere opretholder denne procedure. Der er ganske vidst stadig krav om, at forhandlerne har Exxon Mobile for at være med i bonusordningen, men  ifølge KW Bruun – var der ikke længere et krav om en vis mængde salg og heller ikke forbud mod andre leverandører. 

Konkurrensverket afviste sagen, men afviser dog ikke, at Midland kan have ret i sin klage. Konkurrensverket oplyser nemlig, at man for at tage en sag op, vurderer om nogen aktør må opgive markedet på baggrund af den sag, der klages over. Det har man ikke nok til at konkludere i den konkrete sag. Midland kunne tage klagen videre til andre myndigheder, men det har man ifølge AutoBranchen Danmarks oplysninger ikke gjort, da sagen vurderes at ville kræve for mange ressourcer.  

AutoBranchen Danmark har været i kontakt med personer i forhandlerleddet i Sverige. De siger imidlertid, at KW Bruuns krav om brug af smøremidler fra én bestemt producent faktisk stadig fremgår af aftalerne. Vi har dog ikke haft mulighed for at se det på skrift 

Det er ikke kun i Østrig og i Sverige, at man følger med i importørernes forretningsmetoder. Også i Danmark er der interesse, og mange forhandlere fortæller AutoBranchen Danmark om ekstremt svære forretningsbetingelser. Det fortæller administrerende direktør Gitte Seeberg. 

“Forhandlerne mærker virkelig hårde metoder, og vi er i gang med at undersøge mulighederne for en retssag i Danmark. Som brancheorganisation er det os magtpåliggende at sikre forhandlerne fair vilkår. Derfor holder vi snor i denne sag,” siger Gitte Seeberg.  

Kontakt

Juridisk hotline