Bilforhandlere

Lønkompensation og kompensation for faste udgifter til Nordjylland

Nordjyske virksomheder, der bliver ramt af de udvidede restriktioner, kan snart benytte hjælpepakkerne om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter og Folketinget indgået to aftaler, der skal sikre de nordjyske virksomheder udvidede muligheder for kompensation under de nuværende restriktioner. Begge aftaler bygger på de hjælpepakker, som autobranchen kunne benytte i foråret – lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Hjælpepakkerne er endnu ikke vedtaget og godkendt af EU, men herefter vil de have virkning fra 6. november til 3. december. Derfor er der mange detaljer, som vi først kender, når de bliver vedtaget. Ved vedtagelse kan de benyttes i virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune. Virksomheder beliggende uden for de pågældende kommuner vil også kunne benytte dele af ordningerne, hvis de har medarbejdere, der er bosat i de pågældende kommuner.

AutoBranchen Danmark vil informere yderligere, når ordningerne er godkendt, vedtaget og ansøgningsprocessen er klarlagt.

Lønkompensation

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter besluttet genindføre en ny version af den lønkompensation, som dele af autobranchen benyttede i foråret. Den nye ordning er delt op i tre dele, den første er til tvangslukkede virksomheder, som autobranchen ikke kan benytte.

Ordning nr. to er stort set en genindførelse af den lønkompensationsordning, som dele af branchen benyttede i foråret. Den tredje ordning er ny konstellation, hvor der kan søges om lønkompensation for de medarbejdere, der bor i en anden kommune end arbejdspladsen, og som derfor anbefales kraftigt ikke at møde på arbejde.

Ordning to: ”Den gamle lønkompensationsordning”

 • Mindst 50 ansatte eller 30 procent af medarbejderne skal hjemsendes.
 • For funktionærer: 75 procent tilskud fra staten, dog maksimalt 30.000 kr./måned.
 • For ikke-funktionærer: 90 procent tilskud fra staten, dog maksimalt 30.000 kr./måned.

Ordning tre: For pendlere

 • For funktionærer: 75 procent tilskud fra staten, dog maksimalt 45.000 kr./måned.
 • For ikke-funktionærer: 90 procent tilskud fra staten, dog maksimalt 45.000 kr./måned.
 • Ordningen gælder for enkelte medarbejdere, der er bosat i en af de syv kommuner men arbejder udenfor eller omvendt. Dermed kan ordningen også benyttes af virksomheder uden for de syv kommuner.
 • Der er intet minimumskrav om antallet af medarbejdere, der skal hjemsendes.

Andre krav:

 • Medarbejderne skal være ansat senest den 6. november.
 • Virksomheden må ikke afskedige ansatte i perioden for lønkompensation af økonomiske årsager.
 • Der skal ansøges separat for hvert p-nummer i virksomheden. Det betyder, at hele virksomheden ikke behøver at være omfattet af lønkompensationsordningen.

Kompensation for faste omkostninger

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at gøre ordningen om kompensation for faste omkostninger tilgængelig for de nordjyske virksomheder. Autobranchen har i foråret kunne benytte denne ordning, men den blev siden reserveret til virksomheder, der reelt eller de facto var tvangslukket. Ansøgningsprocessen er pt. ukendt, derfor ved vides det i skrivende stund ikke, hvilken referenceperiode, som kompensationen skal udregnes på baggrund af. AutoBranchen Danmark vil oplyse yderligere om dette, når vi får kendskab til det.

Kompensation for faste omkostninger:

 • Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 procent.
 • Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på 50 procent., kan den få dækket 60 procent. af de faste omkostninger (fx husleje, forsikringer, vand, varme og el mv.)

Kompensation til selvstændige og freelancere:

 • Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 procent.
 • Der ydes kompensation for 90 procent. af omsætningsnedgangen, dog 100 procent. i perioder, hvor den selvstændige har forbud mod at holde åbent, hvis der ikke er omsætning.

Kontakt

Juridisk hotline