Bilforhandlere

Lovforslag om bilafgifter giver svar på mange spørgsmål

Lovforslaget om de nye bilafgifter giver svar på spørgsmål om bl.a. WLTP, brugte biler og overgangsperioden frem til 1. juni.

Den 18. december har Skatteminister Morten Bødskov fremlagt det lovforslag, der skal implementere de nye bilafgifter. AutoBranchen Danmark har kigget lovforslaget igennem, der giver svar på en række af de spørgsmål, som branchen har siddet med siden 4. december, hvor aftalen om de nye bilafgifter blev indgået mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Da Lovforslaget fylder 113 sider, vil det være for voldsomt at gennemgå i en artikel. Derfor kan alle afgiftssatser, skalaknæk, priseksempler mv. findes på vores hjemmeside. Hjemmesiden med alle oplysningerne vil løbende blive opdateret i takt med at flere detaljer i lovforslaget afdækkes.

Herunder gennemgås de vigtigste nye oplysninger, som lovforslaget har givet.

Overgangsperiode

For biler der indregistreres i perioden 18. december 2020 til 31. maj 2021, vil der stadig skulle betales de samme afgifter, som der blev før 18. december 2020. Dette gælder også for el- og pluginhybridbiler, der fra nytår stiger fra 20 til 65 procent af den ”gamle” registreringsafgift.

Juridisk chef hos AutoBranchen Danmark Eylem Ünüvar uddyber:

”Motorstyrelsens systemer kan ikke understøtte den nye registreringsafgift før 1. juni. Derfor er det AutoBranchen Danmarks opfattelse efter første gennemlæsning af lovforslaget, at der fra årsskiftet frem til 31. maj skal indbetales 65 procent i registreringsafgift for el- og pluginhybridbiler, hvorefter differencen afregnes med forhandleren på vegne af slutbrugeren. Det mener vi er fuldstændig uholdbart, og det vil vi hurtigst muligt søge en afklaring på og kritisere meget markant i høringsprocessen”.

Læs mere om overgangsperioden og adm. direktør Gitte Seebergs kritik her.

Håndsrækning til leasingbiler

Der er til gengæld gode nyheder til leasingselskaber og leasingtagere. I lovforslaget fremgår det, at alle leasingbiler inkl. demo- og udlejningsbiler kan genberegnes efter både de ”gamle” og ”nye” bilafgifter. Dermed vil det være muligt at vælge den mest fordelagtige af de to mulige genberegninger.

WLTP vs. NEDC2

For personbiler, for hvilke der ikke opgøres CO2-udledning i gram pr. kilometer anvendes i stedet NEDC2 ganget med 1,21. For personbiler hvor der ikke oplyst CO2-udledning efter WLTP eller NEDC2 beregnes CO2-udledningen i stedet på baggrund af bilens forbrug af brændstof beregnet i liter pr. 100 km, jf. brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2, 9 eller 10.

Det beregnede brændstofforbrug i liter pr. 100 km omregnes til CO2-udledning i gram pr. kilometer ved at gange det beregnede brændstofforbrug med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler.

Registreringsafgift for brugte biler

Der har hersket tvivl om, hvordan registreringsafgiften for brugte biler skulle beregnes. Ifølge lovforslaget vil beregningsmetoden være den samme som i dag. Dvs. at CO2-tillæg, bundfradrag og skalaknæk nedsættes forholdsmæssigt med bilens prisfald.

Ny firmabilsbeskatning træder i kraft 1. juli

Aftalen medfører en omlægning af firmabilsbeskatningen, der kan læses nærmere om her.

Af lovforslaget fremgår det, at den nye firmabilsbeskatning vil træde i kraft fra 1. juli 2021. Bemærk dog, at den grønne firmabilsbeskatning fra april 2020 udløber den 31. december 2020.

Høringsproces

Lovforslaget er i høring frem til 15. januar 2021. AutoBranchen Danmark vil i de kommende uger gennemgå hele lovforslaget nøjsomt og afgive høringssvar i januar. I takt med at vi gennemgår lovforslaget i alle detaljer vil nyheder og beregningseksempler på hjemmesiden blive opdateret løbende.

Hvis du har konkrete eksempler til brug i høringsprocessen er du velkommen til at sende dem på mail: jura@abdk.dk.

Læs lovforslaget her

Kontakt

Juridisk hotline