Nyhed (bruges ikke)

Motorstyrelsens vejledningsmøder om eksportgodtgørelse

Motorstyrelsen har i uge 48 og 49 afholdt fire vejledningsmøder rundt om i landet, hvor de har informeret og vejledt om reglerne i forbindelse med udbetaling af eksportgodtgørelse.

AutoBranchen Danmark deltog på vejledningsmødet i Høje Taastrup den 3. december.

Vejledningsmødet gav dog ikke den nødvendige klarhed fra Motorstyrelsen. De fremmødte fik ikke vished for, hvordan Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer, og hvilke krav som eksportøren skal opfylde for at få udbetalt eksportgodtgørelse. Mange af de fremmødte klagede over, at der ikke er nogen rød tråd i Motorstyrelsens sagsbehandling, hverken hvad angår krav til udbetaling af eksportgodtgørelse eller værdifastsættelse. Den opfattelse deler AutoBranchen Danmark i høj grad. Vores medlemmer oplever mange problemer med at få dokumentation godkendt hos Motorstyrelsen. Eksempelvis har eksportører indsendt dokumentation for værdifastsættelsen ved at vedlægge salgsannoncer på lignende biler. Men de kan, efter Motorstyrelsens opfattelse, være forældet, når sagen behandles uger eller måneder senere.

AutoBranchen Danmark og vores juridiske samarbejdspartnere er bekymret for, om Motorstyrelsen følger god forvaltningsskik i sager om eksportgodtgørelse. Vi er også urolige for, om Motorstyrelsen har besværliggjort processen med udbetaling af eksportgodtgørelse i så stor grad, at det grænser op til en handelshindring, hvilket kan være ulovligt efter EU-reglerne. Begge dele kan få store konsekvenser for eksportørerne, derfor vil vi følge disse sager tæt i de kommende måneder.

Nye regler fra nytår
Per 1. januar indføres et gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse, som alle eksportører skal betale, uanset om man er selvanmelder eller ej. Gebyret er på 1950 kr. per køretøj. Det skal betales ved ansøgningen om eksportgodtgørelse og kan ikke refunderes.

Der indføres ligeledes fra 1. januar et krav om obligatorisk toldsyn for alle biler, hvor der anmodes om eksportgodtgørelse. Motorstyrelsen kan og vil formentlig bede om en synsrapport i mange tilfælde for at sikre sig, at bilen er i en stand, hvor den kan indregistreres med det samme i et andet land.

Selvom toldsyn nu gøres obligatorisk, afskaffes de to tillæg på 60 kr. ved import og 400 kr. ved eksport.

Fra nytår hæves Motorstyrelsens betalingsfrist fra tre til ni uger. Fristen vil fortsat starte fra den dato, hvor Motorstyrelsen har modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at bilen opfylder kravene. Ligeledes forlænges Motorstyrelsens mulighed for at suspendere en udbetaling fra tre til seks måneder. Det sker for at sikre, at Motorstyrelsen har tilstrækkelig tid til at undersøge sager, hvor der er mistanke om uoverensstemmelser.

Per 1. juli 2020 afskaffes selvanmelderordningen helt ved eksport af biler. Gebyrerne, der gælder fra 1. januar, skal bruges til at finansiere ansættelsen af de nye medarbejdere i Motorstyrelsen, der skal foretage værdifastsættelsen efter 1. juli 2020.