Bilforhandlere

Prøvekørsler og fremvisninger er nu tilladt – sådan gør I det korrekt

Lørdag den 9/1 2021 gav Erhvervsstyrelsen efter for pres fra autobranchen, som nu betyder, at bilforhandlere nu kan holde bilsalget i gang på bedst mulig vis i disse særdeles vanskelige tider.

Jeres forretninger skal stadig holde lukket (for privatsalg), men vi kan hermed bekræfte, at I har mulighed for:

  • At fremvise biler uden for forretningens matrikel (dvs. det må ikke foregå på forretningens matrikel).
  • Køre ud til kunderne for at fremvise bilerne hjemme hos dem privat.
  • Lave prøvekørsler.

Ordret hedder det i en Q&A fra Erhvervsministeriet: En udvalgsvarebutik må godt fremvise eller prøvekøre udvalgsvarer (fx biler og cykler) uden for butikkens matrikel for en eller flere konkrete kunder, så længe det ikke antager karakter af omgåelse af kravet om lukning af udvalgsvarebutikken. Med dette forstås, at man som sælger ikke må benytte fx samme parkeringsplads, rasteplads el. lignende, så det i den forstand fx bliver ‘en forlængelse’ af butikken.

AutoBranchen Danmarks store spørgsmål/svar om Covid-19-restriktioner giver løbende svar på de nyeste spørgsmål relevant for alle, der arbejder i branchen. Du finder de nyeste spørgsmål/ svar her.

Sådan forstås en fremvisning

Fremvisningen skal forstås som et fysisk møde mellem en sælger og en kunde, hvor sælgeren i forlængelse af et salg, præsenterer en bil. Der skal være tale om individuelle rammer og der må således ikke ske salg af biler fra samme faste lokalitet, og således omgå reglerne om salg af biler fra fast forretningssted.

Bemærk, at der vil være tale om fjernsalg/onlinesalg, når et salg sker uden for forretningens matrikel:

Der er tale om onlinesalg eller rettere ”fjernsalg”, når salget foregår uden for virksomhedens forretningssted eller salget indgås ved brug af kommunikation, der foregår uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk. Fjernsalgsreglerne er reguleret i forbrugeraftalelovens § 3.
Hvis en del af salgsprocessen er foregået fysisk, fx hvis kunden har fået en fremvisning af bilen og eventuelt prøvekørt bilen, er der ikke tale om onlinesalg. Der vil dog være tale om onlinesalg – også kendt som fjernsalg – hvis salget foregår uden for virksomhedens forretningssted, hvilket igen sikrer kunden de 14 dages fortrydelsesret.

For at simplificere det kan det siges, at man ikke kan omgå reglerne om 14 dages fortrydelsesret i nedlukningstider ved fx at tage ud til kunden og fremvise bilen. Det betyder, at alt salg, der foregår digitalt eller uden for virksomhedens matrikel er underlagt fjernsalgsreglerne, der giver kunden 14 dages fortrydelsesret.

Se mere i disse spørgsmål/svar, som løbende opdateres

Hårdt pres virkede

AutoBranchen Danmark og en samlet branche har arbejdet hårdt for denne mulighederne for prøvekørsler og forsvarlige fremvisninger. AutoBranchen Danmark er meget glad for, at det nu er lykkedes.

Det er det via vores gode samarbejde med Dansk Erhverv og via den gode dialog, vi har haft med Erhvervsstyrelsen. Vi har presset på fra alle sider, og indsatsen er nu lykkedes.

I skal ikke være i tvivl om, at vi arbejder benhårdt på at gøre jeres forretningsvilkår en lille smule nemmere i disse vanskelige coronatider.

Vi arbejder videre på en bedre ordning for lønkompensation og en mere rimelig ordning for indbetaling af bilafgifterne indtil SKAT’s systemer er klar til at håndtere de nye afgifter. På begge disse områder har vi rettet henvendelse til de relevante ordfører og de relevante ministerier, som vi er i dialog med. Vi vender selvfølgelig tilbage så snart, vi har nyt.

Kontakt

Juridisk hotline