Bilforhandlere

Ny bekendtgørelse: Sådan slipper autobranchen for betaling af gæld

Skatteministeriet har opdateret sin bekendtgørelse om at inddrive gæld til det offentlige.

Især et kapitel i bekendtgørelsen er vigtig for virksomheder i autobranchen. Afsnittet handler om registreringsafgift, vægtafgiften og de renter, som opkræves af skattemyndighederne. Som noget nyt kan virksomheder i autobranchen slippe for renter ved opkrævning, der drejer sig om registeringsafgift og vægtafgift, hvis de betaler deres gæld nu.

“Skatteforvaltningen er villig til at undlade renter for opkrævning i forhold til tilgodehavende, der drejer sig om registeringsafgift og vægtafgift. Men det kræver, at fordringen er modtaget hos den myndighed, der står for restance fra 20. maj 2020 og frem”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark.

I den nye paragraf 9a til den omfattende bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige står der nu:

‘For fordringer på registreringsafgift, vægtafgift og andre fordringer, der vedrører Skatteforvaltningens køretøjsregister, undlader Skatteforvaltningen, hvis sådanne fordringer er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 1. maj 2020 eller senere, at beregne og opkræve de opkrævningsrenter, der vil påløbe sådanne fordringer fra dagen for deres modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden og indtil den dag, hvor der tilskrives renter efter § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige’

Med andre ord tilskrives renter fra den første i måneden efter modtagelsen hos restancemyndighederne.

Stor omkostning at inddrive gæld

Det fremgår også af bekendtgørelsen, at det nu er muligt for den myndighed, der står for inddrivelse af restance, at afskrive forældelsen af det tilgodehavende til det offentlige. Det gælder både fordringen/ det tilgodehavende, renter, gebyrer og øvrige omkostninger.

“Det sker dog kun, hvis myndighederne vurderer, at det er åbenlyst formålsløst eller forbundet med meget store omkostninger at forsætte med at forsøge at inddrive gælden”, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen.

Kontakt

Juridisk hotline