Bilforhandlere

Ny gruppefritagelse nærmer sig

EU-Kommissionen forventer senest til sommer at præsentere et udkast en ny gruppefritagelse. Cecra har den 24. februar givet det sidste input fra branchen inden udkastet færdiggøres.

Senest til sommer vil EU-Kommissionen offentliggøre et udkast til en ny gruppefritagelse, der kan få stor betydning for nyvognsforhandlere. Gruppefritagelsen regulerer nemlig rammerne for, hvilke krav bilproducenter og deres importører må stille til forhandlernetværket. Når man er omfattet af gruppefritagelsen, kan der ses bort fra en række af EU’s ellers stramme konkurrenceregler.

Den nuværende gruppefritagelse udløber i 2022, derfor har EU-kommissionen gennem en længere periode, været i gang med at evaluere gruppefritagelsen. Fokus har især været på håndteringen af digital handel, da den nuværende gruppefritagelse ikke tager tilstrækkelig højde for det.

AutoBranchen Danmark og vores europæiske paraplyorganisation Cecra har gennem evalueringen understreget behovet for forbedringer af den næste gruppefritagelse, der skal gælde fra 2022.

Møde med EU-Kommissionen

Den 24. februar deltog Cecras ledelse i et virtuelt møde med EU-Kommissionen. Mødet var en af de absolut sidste muligheder for at påvirke Kommissionen inden udkastet til en ny gruppefritagelse præsenteres. Derfor havde Cecra og en intern arbejdsgruppe med AutoBranchen Danmarks deltagelse forberedt en række forslag til en ny gruppefritagelse med tilhørende eksempler på problemstillinger i den nuværende gruppefritagelse.

Forslagene koncentrer sig primært om følgende punkter:

  • Tidssvarende regler for online salg, hvor der tages højde for udgifterne til en fysisk butik.
  • Direkte salg: Cecra har foreslået, at der laves begrænsninger på, hvor stor en del af salget der må være direkte salg fra importøren, når denne ligger i konkurrence med ”egne forhandlere” og samtidig er omfattet af gruppefritagelsen.
  • Importørernes brug af selektive distributionssystemer til både salg og reparation.

Cecra vil efter aftale med Kommissionen sende yderligere oplysninger om bl.a. direkte salg, hvorefter Kommissionen vil undersøge på Cecras pointer igen. Efter fremlæggelsen af udkastet senere på året, vil udkastet komme i offentlig høring, hvor Cecra og AutoBranchen Danmark vil sikre branchens interesser bedst muligt.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper