Jura

Opdateret: Nye konfiskationsregler er trådt i kraft – sådan skal du forholde dig

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

OPDATERET 9. APRIL: Fra den 31. marts har politiet fået mulighed for at konfiskere biler benyttet til vanvidskørsel. Her kan du læse, hvordan bilforhandlere og leasingselskaber skal forholde sig.

Trods højlydte protester fra AutoBranchen Danmark og en række andre organisationer har politiet nu fået mulighed for at beslaglægge og konfiskere biler benyttet til vanvidskørsel – uanset ejerforhold.

Som bilforhandler, værksted eller leasingselskab er der mange forskellige scenarier, hvor en bil enten udlånes, udlejes eller leases ud til kunder. Herunder nævnes en række eksempler:

 • Prøvekørsler
 • Udleje
 • Udleje af låne ifm. forsikringsskader
 • Udleje ifm. skadesreparationer
 • Leasing
 • Solgte biler med restgæld, hvor kunden ikke kan indfri gælden over for finansieringsselskabet

I alle tilfældene vil man som virksomhed risikere, at skulle miste bilen og evt. hæfte over for finansieringsselskaber, hvor der er tegnet finansiering på bilen, hvis ejeren/leasingtageren ikke betaler. Man vil kunne rette krav mod den person man har indgået en aftale med om bilen eller føreren er bilen på tidspunktet, hvor der køres vanvidskørsel.

Fremover vil udgangspunktet være, at selvom bilens ejer (fx leasingselskab eller bilforhandler) har været uvidende om førerens vanvidskørsel, skal bilen stadig konfiskeres. Der er dog lavet en lille undtagelse til hovedreglen om ubetinget konfiskation. Det er hvis konfiskationen må anses som uforholdsmæssig indgribende i tilfælde hvor bilen ejes af tredjemand, navnlig henset til ejerens mulighed for at vide, at køretøjet ville blive anvendt til vanvidskørsel efter § 133 a.

Hvis man som bilforhandler, udlejer og leasinggiver skal gøre sig nogen forhåbninger om at komme ind under undtagelsesreglen, skal man tage sig en række forholdsregler. Transportministeriet har i en betænkning til loven oplistet en række kriterier, der vil blive lagt væk på i bedømmelsen af, om ejeren/leasinggiver har undersøgt ordentligt, hvem de har leaset ud til.

Hvis konfiskation skal undgås, vil det bero på en konkret helhedsvurdering af, om leasinggiveren har undersøgt leasingtageren ordentligt og risikoen for, at denne kunne finde på at benytte bilen til vanvidskørsel.

Stor usikkerhed om nye regler

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål relateret til den nye lovgivning. Vi håber, at nogle kan afklares, når bekendtgørelsen med reglerne bliver offentliggjort. AutoBranchen Danmark har presset på for, at der udarbejdes en vejledning om konfiskationsreglen af Transportministeriet, som bilforhandlere, udlejere og leasinggivere kan støtte sig op af.

Herudover er det vores vurdering, at der vil være en stor grad af usikkerhed om, hvornår en bil kan konfiskeres og rækkevidden af undtagelsesbestemmelsen, indtil domstolene har fået mulighed for at behandle sagerne. I forbindelse med retssagen om konfiskation vil bilens ejer have krav på at få beskikket en forsvarer. Herudover vil selve lovens overensstemmelse med EU-retten og grundlæggende rækkevidde i forhold til ejendommens ukrænkelighed også kunne prøves ved domstolene.

AutoBranchen Danmark følger sagen tæt og vil opdatere yderligere, når der er nyt i sagen. Herunder gennemgår vi reglerne, som vi fortolker dem i skrivende stund. Derudover har vi også udarbejdet en erklæring, vi anbefaler jer at få underskrevet ved leasing, udlån og prøvekørsler af biler. Du kan finde erklæringen herunder.

[/fusion_text][fusion_accordion type=”” boxed_mode=”” border_size=”1″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”Følgende forhold om leasingtager/lejer skal tjekkes inden langtidsudleje eller leasing” open=”no” class=”” id=””]

Foretag grundig kreditvurdering

Tjek e-Skat-data – oplysninger om kundens indkomstforhold. Hvis der ikke er adgang til kundens eSkat, så tjek fx:

 • Årsopgørelser
 • Lønsedler
 • Gæld

Tjek straffeattest

Se efter om personen er straffet for:

 • Vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne grove forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller fængselsstraf
 • En tro- og loveerklæring fra leasingtager på, at vedkommende ikke tidligere har begået bestemte relevante lovovertrædelser

Det bemærkes i den forbindelse, at der vil blive gennemført en ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen, således at oplysninger om færdselslovsovertrædelser, som har medført en ubetinget eller betinget frihedsstraf, kommer til at fremgå af den private straffeattest. Ændringerne forventes gennemført med virkning fra efteråret 2021. Ejeren vil også kunne anmode den person, køretøjet overdrages til, om en tro og love-erklæring på, at vedkommende ikke t

Undersøg om bilen er tiltænkt en anden person end leasingtager

Der vil endvidere kunne lægges vægt på oplysninger om, hvorvidt ejeren har undersøgt forhold, der kan indikere, at køretøjet er tiltænkt en anden person end den, køretøjet overdrages til. Sådanne oplysninger kan eksempelvis være oplysninger i bilbogen om, at en leasingtager allerede, er registreret som ejer af et eller flere køretøjer, eller hvis ejeren – f.eks. i form af et leasingselskab – har kendskab til, at leasingtageren allerede har leaset eller lejet et ikke ubetydeligt antal køretøjer inden for en kortere tidsperiode. Herudover vil der også kunne lægges vægt på oplysninger om, hvorvidt ejeren har undersøgt, hvem der vil få adgang til køretøjet. Leasingselskaber bør f.eks. sikre sig, at leasingtager(ne) også vil være de(n) reelle bruger(e) af køre‐ tøjet, bl.a. ved at indhente oplysninger herom i forbindelse med aftaleindgåelsen.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Ved korttidsudleje skal følgende tjekkes” open=”no” class=”” id=””]

 • Tro og love-erklæring
 • Se kørekort

Det skal dog siges, at AutoBranchen Danmark ikke kender grænsefladerne for hvornår man kan skelne mellem korttids- og langtidsleje/leasing, og om der stilles mindre krav til ejerens tjek af kunden ved korttidsudlejning. Det er dog angivet i loven, at ejer skal tage alle rimelige forholdsregler, så her mener vi ikke, at et fuldstændig krydstjek af kunden er proportionalt, hvis kunden fx blot skal prøvekøre eller leje bilen et par dage. Vi forventer, at der vil komme flere oplysninger om grænsefladerne med en vejledning fra Transportministeriet.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Erstatning mod leasingtager/fører” open=”no” class=”” id=””]

Hvis bilen konfiskeres, vil ejeren altid have mulighed for at søge fuld erstatning hos leasingtager/fører. AutoBranchen Danmark råder til, at man inden aftalen indgås, sikrer sig tilstrækkeligt i tilfælde af konfiskation, herunder i forhold til at kunne få dækket et tab fra leasingtager/føreren, eller fra panthaverinteresseforsikring eller via panthaverdeklaration. Læs mere om panthaverdeklarationer under afsnittet: ”panthaverdeklarationer.”

I tilfælde, hvor føreren har lånt, leaset eller lejet mv. det anvendte køretøj, har ejeren af køretøjet mulighed for efter de almindelige formueretlige regler at gøre et erstatningskrav gældende mod føreren til dækning af det tab, ejeren måtte lide som følge af konfiskationen.

Erstatningskravet vil kunne rejses under straffesagen mod føreren af ejeren. Det er også her domstolen skal tage stillingen til om bilen skal konfiskeres og bortauktioneres. Det forudsættes derfor, at undtagelsesmuligheden alene kan anvendes i tilfælde, hvor muligheden for at gøre et erstatningskrav gældende ikke er tilstrækkelig til at forhindre, at konfiskationen er uforholdsmæssig indgribende for ejeren, f.eks. fordi et erstatningskrav mod føreren reelt er illusorisk. Dette kan fx være førerens død eller konkurs. Det kræver dog, at ejeren ikke kendte eller burde kende til de omstændigheder, der gør kravet illusorisk.

Hvis bilen konfiskeres, vil man som ejer/leasinggiver have mulighed for at indbringe konfiskationsspørgsmålet for domstolene, hvor bl.a. undtagelsesbestemmelsen vil kunne gøres gældende, hvis man som ejer/leasinggiver har været i god tro ved at sikre sig tilstrækkelige oplysninger om leasingtagers økonomiske og strafferetslige forhold.

Når føreren stoppes, beslaglægges bilen i første omgang af politiet. Herefter skal en domstol tage stilling til strafudmålingen for føreren og om bilen skal konfiskeres.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Risiko ved biler solgt med finansiering” open=”no” class=”” id=””]

I de tilfælde hvor der er tegnet en finansieringsaftale på en solgt bil, og bilen efterfølgende bliver konfiskeret af politiet, vil finansieringsselskabet formentlig kræve at restgælden bliver indfriet. Og hvis ikke ejeren kan indfri restgælden, så hæfter sælgeren (bilforhandleren) i mange tilfælde over for finansieringsselskabet. Restgælden skal derfor indfries af bilforhandleren. Det vil herefter være bilforhandleren, der skal inddrive pengene over for ejeren.

AutoBranchen Danmark vil råde til at man som virksomhed sikre sig bedst muligt i disse tilfælde. Det kan være ved at tage ejendomsforbehold i bilen og tegne en panthaverdeklaration/forsikring hos et forsikringsselskab. Hvis man har tegnet en panthaverdeklaration (her er det en forudsætning at der er ejendomspant i bilen), så vil forsikringsselskabet i tilfælde af konfiskation udbetale forsikringssummen til bilforhandleren, og herefter vil forsikringsselskabet inddrive kravet hos kunden. Det kan man også gøre ved fx leasing- og lejebiler, og det er derfor en god måde at sikre sig som bilforhandleren ikke at skulle stå med en stort tab.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Panthaverdeklaration” open=”no” class=”” id=””]

Hvad er en panthaverdeklaration?

Hvis man har tegnet en panthaverdeklaration eller  panthaverinteresseforsikring gennem et forsikringsselskab, så kan man ved bilens længerevarende beslaglæggelse eller konfiskation få udbetalt erstatning for bilen af forsikringsselskabet. Det vil herefter være forsikringsselskabet, der skal søge at inddrive erstatningen fra kunden. Læs i dette afsnit nærmere om de nærmere betingelser og hvad du skal gøre for at tegne en sådan forsikring.

 En panthaverdeklaration (F-deklaration) er en deklaration, der kan tegnes på en bil man sælger med finansiering eller leaser ud. Det kræver at man har taget ejendomsforbehold, tinglyst pant i bilen eller der er tale om et leaset køretøj. Deklarationen skal bilforhandleren/leasingselskabet notere i kundens kaskoforsikring, som kunden skal give samtykke til og underskrive. Det koster i omegnen af 1.000 kr. (afhængigt af forsikringsselskab) Forsikringen er en tredjemandsforsikring og udbetales til panthaver (bilforhandler/leasingselskab). Forsikringssummen udbetales efter 6 måneders beslaglæggelse eller hvor køretøjet er konfiskeret og ikke meldt frigivet inden 4 uger, efter meddelelse til forsikringsselskabet er givet, og forudsat  kaskoforsikring er tegnet. Værdien opgøres efter udløb af frist og erstatning udbetales.

Denne deklaration er derfor en særdeles god ide at tegne på alle biler man sælger med finansiering eller biler man leaser ud, så man ikke selv skal stå for at inddrive erstatningen fra kunden.

Hvad er en panthaverinteresseforsikring?

En panthaverinteresseforsikring, er en forsikring som fx et leasingselskab kan tegne for en række af deres leasingbiler samlet. I tilfælde af, at bilen bliver beslaglagt af politiet vil leasingselskabet herefter kunne melde det til forsikringsselskabet, og få udbetalt bilens værdi.

Her er der altså tale om en samlet forsikring tegnet over en portefølje af biler, hvor leasingselskabet/bilforhandleren er den direkte forsikringstager. Da virksomheden er den direkte forsikringstager, vil det typisk gå hurtigere med at få udbetalt forsikringssummen for bilen end ved en panthaverdeklaration, hvor det er kunden, der er forsikringstageren.

Forsikringen virker på samme måde som en panthaverdeklaration F: Bilforhandleren/leasingselskabet vil få udbetalt en forsikringssum i tilfælde af, at bilen bliver beslaglagt eller konfiskeret i kundens varetægt.

Du kan læse mere om panthaverdeklarationer på Forsikring og Pensions hjemmeside (se under deklaration F) eller kontakte dit forsikringsselskab for at høre mere.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Den nye bestemmelse” open=”no” class=”” id=””]

133 a, stk. 2:

“Konfiskation skal ske, hvis ejeren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på over 2,00 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen på over 1,00 mg pr. l luft eller i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11.

I tilfælde, hvor køretøjet føres af en anden person end køretøjets ejer og føreren har gjort sig skyldig i en eller flere af de i 1. pkt. nævnte overtrædelser, skal konfiskation ske, medmindre konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin øko‐ nomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person.« 17. I § 133 a, stk. 3.”

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][fusion_separator style_type=”default” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”#ffffff” top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”38″ icon=”” icon_size=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_tagline_box content_alignment=”left” link=”” button=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_type=”” button_border_radius=”” buttoncolor=”default” title=”VHJvLSBvZyBsb3ZlZXJrbMOmcmluZyDigJMgS8O4cnNlbCBpIHN0cmlkIG1lZCBsb3Ygb20gdmFudmlkc2vDuHJzZWwgKDEyNyk=” description=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.70″ border=”1″ bordercolor=”” highlightposition=”left” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

AutoBranchen Danmark har udarbejdet nedenstående Tro- og loveerklæring om vanvidskørsel, som vi anbefaler, at kunderne underskriver i forbindelse med leasing, udlån eller prøvekørsel af biler.

Hent erklæringen her

[/fusion_tagline_box][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Seneste nyheder

[/fusion_text][fusion_recent_posts layout=”default” picture_size=”fixed” hover_type=”none” columns=”3″ number_posts=”6″ offset=”0″ pull_by=”category” cat_slug=”nyhed” exclude_cats=”” tag_slug=”” exclude_tags=”” thumbnail=”yes” title=”yes” meta=”no” meta_author=”no” meta_categories=”no” meta_date=”yes” meta_comments=”yes” meta_tags=”no” content_alignment=”” excerpt=”yes” excerpt_length=”0″ strip_html=”yes” scrolling=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]