Bilforhandlere

Nye regler for dig der klager over en afgørelse fra Motorstyrelsen

Den 1. juli 2020 træder nye regler i kraft, som betyder, at processen for at klage over en afgørelse fra eksempelvis Motorstyrelsen ændres.

Konkret vil man efter den 1. juli 2020 som klager ikke længere være sikret en afprøvning af klagen i Landsskatteretten. Landsskatteretten er Danmarks øverst myndighed til at træffe afgørelser om klager over en styrelse. Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, sætter flere ord på ændringen.

“Det er et tilbageslag for dem, som frit ønsker en klage behandlet af den øverste myndighed. Indtil nu har man som klager haft mulighed for selv frit at vælge en sag afgjort i Landsskatteretten. Men sådan vil det ikke længere være efter 1. juli 2020”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Send klagen nu

Hvis din virksomhed har en afgørelse fra Motorstyrelsen liggende, som I ønsker afprøvet i Landsskatteretten, skal klagen indsendes nu. Det gælder også i forhold til eventuel klagefrist.

“Det er Skatteankestyrelsen, præcis som i dag, der også frem til 1. juli 2020 vil visitere sagen videre til Landsskatteretten. Har man en afgørelse liggende, skal den indsendes inden 1. juli 2020, også selv om klagefristen gælder frem til eksempelvis september 2020”, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen.

Frem til 1. juli 2020:

  • Hvis en virksomhed har modtaget en afgørelse fra eksempelvis Motorstyrelsen, kan der klages over afgørelsen.
  • Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen inden for tre måneder.
  • Skatteankestyrelsen kan visitere afgørelsen til enten Skatteankenævnet eller Landsskatteretten.
  • Landsskatteretten er den øverste myndighed i forhold til den type af afgørelser.

Efter 1. juli 2020:

  • Muligheden for frit at vælge at få klagen behandlet af Landsskatteretten forsvinder.
  • Hvis man vil klage over en afgørelse, skal Skatteankestyrelsen have den senest 1. juli 2020. Også selv om klagefristen måtte være længere.
  • Har man fået en afgørelse fra Motorstyrelsen efter 1. april, er det altså nu, man skal sørge for at få sendt klagen.

Kontakt

Juridisk hotline