Bilforhandlere

Overblik over corona-restriktioner

Selvom regeringen og Folketingets partier har meldt ud om den løbende genåbning af samfundet, skal man huske at flere restriktioner stadig gælder for bilforretningerne. Dem får du overblik over her

Regeringen og Folketinget har sat gang i en langsigtet genåbning af samfundet, hvor flere og flere brancher får lov at genåbne. Autobranchens salgslokaler var heldigvis blandt de første, der fik lov at åbne, men der gælder stadig en længere række at restriktioner, som branchen skal være opmærksom på. AutoBranchen Danmark har samlet et overblik over, hvad branchen skal være opmærksom på netop nu.

Arealkrav i salgslokalerne

 • Butikker under 2000 kvm.:10 kvm. pr. kunde.
 • Butikker mellem 2000-4999: 20 kvm. pr. kunde.
 • Butikker over 5000 kvm. kan holde åbent for op til 250 kunder ad gangen.

Forsamlingsforbud på 5 personer

Forsamlingsforbuddet på fem personer gælder i hele landet med undtagelse af Bornholm, hvor er på 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder dog ikke i forbindelse med driften af virksomheder. Derfor er det stadig muligt at have over fem kunder i salgslokalerne, så længe arealkravet overholdes. Forsamlingsforbuddet gælder dog eventuelle sociale aktiviteter på arbejdspladsen, der fortsat frarådes.

Krav om mundbind

I følgende situationer skal alle personer over 12 år bære mundbind eller visir, uanset om personerne står op, sidder ned og holder afstand på mere end én meter:

 • Generel ophold og færden i forretningen inkl. i loungeområde.
 • Forhandling/underskrivelse af slutseddel ved skrivebord.
 • Fremvisning af bil.
 • Ved indskrivning på værksted mv.
 • Ved gennemgang af bil, hvis dette foretages indendørs.

 Situationer, hvor mundbind eller visir ikke er et krav

 • På værksteder/lager hvor kunder ikke har adgang.
 • I kontorer hvor kunder ikke har adgang.
 • I frokoststuer.
 • Hvis medarbejdere sidder bag en plexiglasplade eller tilsvarende afskærmning, hvor kunder ikke har adgang. Kunden skal dog fortsat bære mundbind.
 • Ved kortvarig indtagelse af mad, drikke eller medicin.
 • Personer med fysiske eller mentale gener, der umuliggør brug af mundbind.

Andre krav ifm. mundbind

 • Det er virksomhedens ansvar at sikre, at kunder, ansatte og andre personer bærer mundbind eller visir efter forskrifterne.
 • Virksomheden kan bortvise personer, der nægter at efterleve reglerne.
 • Alle forretninger underlagt krav om mundbind er forpligtet til at opsætte informationsmateriale om brug af mundbind eller visir og risiko for bortvisning i og/eller uden for forretningen.
 • Personer der nægter at efterleve reglerne kan af politiet straffes med bøde på 3.000 kr. i førstegangstilfælde.
 • Virksomheder der ikke efterlever ovenstående regler straffes med bøde efter virksomhedens størrelse.

Mundbind kan både være engangs- eller stofmundbind, der sidder tæt til ansigtet, dækker næse og mund og er fastgjort bag ørene. Tilsvarende tillades visir, der dækker øjne, næse og mund. Det er butikkernes ansvar at sørge for, at der er én ansat til opsyn pr. 2.000 kvadratmeter. Hvis butikken er over 2.000 kvadratmeter, skal opsynspersonalet være synligt i åbningstiden.

Kontakt

Juridisk hotline