Bilforhandlere

4.012 kroner i kontant gav bøde på over 150.000 kroner

Overtrædelser af kontantforbuddet med helt ned til 1 kr. straffes hårdt. Branchen skal være opmærksom på, at man maksimalt må modtage 49.999 kr. i kontanter fra kunder.

AutoBranchen Danmarks jurist Ida Nynne Daarbæk Jensen er blevet kontaktet af en bilforhandler, der er blevet mødt af et bødeforlæg på over 130.000 kr. Medlemmet har i 11 tilfælde modtaget præcis 50.000 kr. i kontanter.

”Medlemmerne skal være meget opmærksomme på kontantforbuddet. Mange tror, at grænsen er på 50.000 kr., fordi det virker logisk med et rundt tal, men grænsen er i virkeligheden på 49.999 kr. pr. handel. Det lyder måske ikke af meget med en forskel på 1 kr., men den krone kan betyde store bøder”, siger Ida Nynne Daarbæk Jensen.

Den konkrete sag

Et medlem henvendte sig tidligere på måneden til os og oplyste, at hans virksomhed havde modtaget et bødeforlæg på over 130.000 kr. for i 11 tilfælde at have modtaget præcis 50.000 kr. (og ikke 49.999 kr.). I et andet tilfælde havde virksomheden modtaget 4.001 kr. for meget.

Virksomheden havde modtaget et bødepålæg på i alt 138.500 kr. for i alt i 12 handler, at have modtaget 4.012 kr. for meget i kontanter. Ydermere er direktøren blevet sigtet og har fået en personlig bøde på 14.000 kr.

Domstolenes praksis i disse sager er, at bødestørrelsen skal udgøre 25% af overskridelsen eller minimum 10.000 kr.

AutoBranchen Danmark rådede forhandleren til at lægge vægt på, at det er helt uproportionalt med den bødestørrelse for forseelsen, idet 11 af overskridelserne alene udgør 1 kr.

I skrivende stund overvejer forhandleren at gå i retten for at få bødeforlægget omstødt.

Kontantforbuddet hvidvaskningslovens § 5
Som erhvervsdrivende må man højest modtage 49.999 kr. (og ikke 50.000 kr., hvilket mange ikke er opmærksomme på) i kontanter. Betalingen kan heller ikke deles op i rater for at omgå bestemmelsen. Det er som udgangspunkt underordnet, om det omhandler enkelt- eller delbetalinger. Løbende ydelser anses dog ikke i sig selv for at være indbyrdes forbundne og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen.

Sådan straffes overtrædelse af loven
En overtrædelse af reglen straffes med en bøde på 25% af beløbet på over 50.000 kr. dog mindst 10.000 kr. Grovere tilfælde kan straffes med fængsel i op til 2 år. Både virksomheden og virksomhedens ledelse kan straffes med bøde og fængselsstraf.

Tidligere har man haft en mindre restriktiv fortolkning af lovgivningen, og der var mulighed for bøde/strafnedsættelse. Men efter en dom fra Østre Landsret afsagt tilbage i 2018, har man anlagt en meget restriktiv fortolkning af lovgivningen og bødeniveauet.

Hvidvasklovens regler generelt – quickguide fra Finanstilsynet
Det er vigtigt at overholde alle hvidvasklovens regler, hvis man som virksomhed er omfattet af dem. Hvidvaskloven gælder kun for finansielle virksomheder, herunder leasingselskaber, der beskæftiger sig med finansiel leasing. Almindelige bilforhandlere er kun omfattet af kontantforbuddet i loven. Finanstilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne, har netop udsendt en quickguide til overholdelse af hvidvaskloven.

Formålet er at udbrede kendskabet til reglerne i lovgivningen, der er lavet for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Guiden kan læses her . Finanstilsynet udtager løbende virksomheder til kontrol. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at man har interne procedurer for overholdelse af reglerne. I efteråret skrev vi om et af Finanstilsynets kontrolbesøg hos et leasingselskab, og hvad tilsynet lagde vægt på i deres kontrol.