Bilforhandlere

Regeringen vil øge kontrol med leasingselskaber

Skatteminister Morten Bødskov har præsenteret et udspil om at øge kontrollen med leasingselskabers betaling af afgifter.

Som en del af genopretningen af skattevæsnet foreslog regeringen den 3. marts, at kontrollen øges på en lang række områder i skattevæsnet. Det gælder også blandt for leasingselskaber, der er blevet et fokusområde for skattevæsnet. Det skyldes blandt andet, at antallet af leasingaftaler vokser markant, og der at der har været problemer med nogle leasingselskabers værdifastsættelse af køretøjer og indbetaling af registreringsafgift. Regeringen foreslår derfor at øge kontrollen af leasingselskabers værdifastsættelse, værditabsberegninger, ejerskab og økonomiske forhold.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg hilser udspillet velkommen, men hun opfordrer til at målrette kontrollen.

”Det er velkendt, at nogle leasingselskaber har udnyttet den alt for dårlige kontrol med betaling af registreringsafgift i de senere år. Derfor er AutoBranchen Danmark tilfreds med, at regeringen vil øge kontrollen på området. De brodne kar snyder ikke kun statskassen, men også det store flertal af leasingselskaber, der overholder reglerne. Derfor skal den øgede kontrol målrettes direkte mod de virksomheder, der har svært ved at følge spillereglerne”, siger Gitte Seeberg.

Hun understreger dog, at den øgede kontrol ikke må blive en belastning for branchen generelt.

”Det er vigtigt, at den øgede kontrol ikke bliver endnu en byrde for en branche, der i forvejen bruger meget tid og penge på administration. Derfor bør regeringen og Folketinget sikre, at kontrollen målrettes virksomheder, hvor der er en begrundet mistanke om urent trav”, siger Gitte Seeberg.

Skatteminister Morten Bødskov har efterfølgende uddybet, at kontrollen med leasingselskaber i højere grad skal være datadrevet og målrettet mod de brodne kar. I alt 10 nye medarbejdere vil skulle foretage den øgede kontrol.

Teknisk registreringsafgift kunne forhindre snyd

Selvom AutoBranchen Danmark bakker op om udspillet, er Gitte Seeberg ærgerlig over, at politikerne under efterårets forhandlinger om en ny registreringsafgift ikke lyttede til en samlet branches ønske om at lave en teknisk registreringsafgift.

”Hvis man havde afskaffet den værdibaserede registreringsafgift og indført en teknisk registreringsafgift, ville mulighederne og incitamenterne til at snyde have været mindre end i dag. På den måde kunne man have fokuseret skattekontrollen på andre områder. Det skete desværre ikke, og derfor er vi tilfredse med, at der nu strammes op på kontrollen”, siger Gitte Seeberg.

Politiske forhandlinger om øget kontrol

Da der fortsat kun er tale om et udspil fra regeringen, har skatteminister Morten Bødskov den 4. marts påbegyndt forhandlinger med Folketingets partier om emnet. AutoBranchen Danmark vil løbende orientere om sagen.

Den øgede indsats over for leasingselskaber er kun en lille det samlede udspil. Hele regeringens udspil kan læses her.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper