Bilforhandlere

Vanvidskørsel: Konfiskation af biler vedtaget

Fra 31. marts kan alle biler, der er blevet brugt til vanvidskørsel, konfiskeres. Dermed kan leasingbiler, demo- og udlejningsbiler mv. konfiskeres, selv hvis bilens ejer ikke havde kendskab til vanvidskørslen.

På trods af langvarige og højlydte protester fra AutoBranchen Danmark og en række andre organisationer har et bredt flertal i Folketinget den 23. marts vedtaget, at alle biler benyttet til vanvidskørsel som udgangspunkt skal konfiskeres. Det kan få omfattende konsekvenser for autobranchen, der dog kan undslippe konfiskation, hvis konfiskationen er ”uforholdsmæssigt indgribende”.

I dette tilfælde skal der foretages en helhedsvurdering af sagens samlede omstændigheder og henses til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere tilfælde af vanvidskørsel. Derudover skal bilens ejer have taget ”alle rimelige skridt” for at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til en anden person.

I sager om leasingbiler kan der blive lagt vægt på, om leasinggiver har forsøgt at afdække, om bilen er tiltænkt en eller flere tredjepersoner (brug af stråmand), der vil også kunne indhentes straffeattester og tro- og loveerklæringer. Hvis et evt. erstatningskrav mod bilens fører er illusorisk, vil der også være mulighed for at undgå konfiskation.

Usikkerhed om demo-, værksteds- og udlejningsbiler

Selvom om lovgivningen er tiltænkt leasingbiler, rammer loven også bilforhandleres udlån af demo-, værksteds- og udlejningsbiler. Lovforslaget tager ikke stilling til, hvornår en bilforhandler eller lignende virksomhed har sikret sig tilstrækkeligt. AutoBranchen Danmark opfordrede på et møde i Folketingets transportudvalg den 19. marts myndighederne til at lave en udførlig vejledning, så branchen har mulighed for at tage alle nødvendige forholdsregler. Udvalget reagerede umildbart positivt på ønsket om en udførlig vejledning.

Konfiskation burde være målrettet bilisterne

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg har i et års tid kritiseret konfiskationen overfor politikerne.

”Vi ønsker alle at komme vanvidskørsel til livs, men det burde være gjort på en måde, hvor virksomheder ikke kommer uretmæssigt i klemme. Med den nye lovgivning vil branchen stadig kunne komme i klemme, men der er heldigvis nogle få muligheder for at komme uden om konfiskationen. Vi vil nu forsøge at sikre så meget gennemsigtighed for branchen. I vores optik giver det jo ingen mening, hvis dokumentationskravene for prøvetur er de samme som for en tre år lang leasingaftale, det skal vi afklaret,” siger Gitte Seeberg.

Lovgivningen træder i kraft den 31. marts. For leasingbilers vedkommende gælder den kun leasingaftaler indgået efter den 16. december 2020.

Kontakt

Juridisk hotline