Bilforhandlere

Nyt lovforslag vil gøre brug af brugtmomsreglerne mere fleksible

Et nyt lovforslag fra Skatteministeriet vil forenkle reglerne for anvendelsen af brugtmomsordningen. Lovændringen lægger op til at forenkle virksomhedens opgørelse af moms i brugtmomsordningen. Forslaget udvider virksomhedens mulighed for at opgøre deres moms pr. afgiftsperiode (også kaldet samleordningen) i stedet for pr. salg, som ellers er udgangspunktet med nuværende lovgivning. Ved levering af brugte varer, fx brugte reservedele, kan virksomhederne således fremadrettet opgøre afgiftsgrundlaget for alle eller visse af sine leveringer, bortset fra levering af brugte personkøretøjer, under ét for afgiftsperioden, fremfor pr. stk.  

Forslaget medfører, at alle momspligtige virksomheder, der videresælger brugte varer m.v. (bortset fra brugte personmotorkøretøjer), kan vælge at anvende samleordningen uanset, om købs- og salgspris for alle varerne er kendte. Formålet med forslaget er at sikre simple og enkle regler for de erhvervsdrivende. 

Hvis loven bliver vedtaget kan det blive en fordel for de virksomheder, der fx indkøber mange reservedele på engros. De vil kunne bruge samleordningen fremfor at afgiftsberigtige for hver enkelt handel.  

I de tilfælde, hvor værdien af køb i perioden overstiger værdien af salg i perioden, kan det overskydende beløb, ligesom i den gældende samleordning, medregnes til værdien af køb i den efterfølgende periode. Virksomheder, der i dag anvender samleordningen, fordi de ikke kan afgiftsberigtige alle de enkelte varer særskilt, fordi der foreligger et samlet køb eller salg for nogle af dem, kan efter det foreslåede fortsætte med at bruge samleordningen uændret. 

AutoBranchen Danmark forventer, at forslaget vil betyde, at flere virksomheder vil anvende samlerordningen end efter gældende regler, herunder kan der være virksomheder, der hidtil har valgt at bruge de almindelige momsregler, der fremover vil vælge at anvende brugtmomsreglernes samleordning.  

Det antages dog, at mange virksomheder, der efter gældende regler har valgt at anvende de almindelige momsregler, har og vil anse dette for fordelagtigt, fordi de enten har relativt store indkøb, der ikke kan anvendes brugtmomsregler på, (f.eks. fordi varerne er købt med moms fra momspligtige virksomheder) eller fordi de har et relativt stort salg til virksomheder, der på grund af momsfradragsret foretrækker, at der anvendes almindelige momsregler. 

Det foreslås at reglerne træder i kraft 1. juli 2022. AutoBranchen Danmark har afgivet høringssvar til lovforslaget, hvor vi kvitterer for udvidelsen af brugen af samleordningen, der kan lette den administrative byrde for vores medlemmer, når de fx køber et større parti brugte reservedele hjem. Vi har dog også bemærket, at vi gerne havde set, at samleordningen blev udvidet, så den også kunne benytte på brugte personkøretøjer.  

Brugtmomsordningen i momslovens kapitel 17 er en særordning, hvorefter momspligtige virksomheder, der videreforhandler brugte varer købt fra ikkeafgiftspligtige personer, kan undgå dobbelt betaling af moms, idet ordningen gør det muligt alene at beregne moms af fortjenesten i stedet for af hele salgsprisen. Ordningen er valgfri, og det er altid muligt for virksomhederne at anvende momslovens almindelige regler. 

Efter brugtmomsordningen skal en momspligtig videreforhandler af brugte varer m.v. som hovedregel afregne afgiften pr. solgt genstand eller pr. afgiftsperiode (samleordningen) som beskrevet ovenfor. Afgiftsgrundlaget opgøres som 80 pct. af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen eller af forskellen mellem værdien køb og salg foretaget i perioden. Hvis købsprisen overstiger salgsprisen, kan det overskydende beløb ikke fratrækkes i afgiftsgrundlaget for andre salg. Denne hovedregel findes i momslovens § 70, stk. 1.

Kontakt

Juridisk hotline