OPDATERING: Kan man bruge de mere favorable brugtmoms-regler, hvis man videresælger reservedele fra totalskadede biler købt fra forsikringsselskaber? Det har været et omdrejningspunkt for Højesteret i en nylig sag. Reglerne er især vigtige at kende, hvis man arbejder som autogenbruger.

Selv om Højesteret forleden slog fast, at man ikke kan anvende den paragraf i momsloven, har virkelighedens verden overhalet Højesterets dom. Det skyldes, at Skatteministeriet den 12. april 2019 har ændret momsbekendtgørelsen med virkning fra 15. april 2019, hvorefter forsikringsselskaber nu udtrykkeligt har mulighed for at anvende brugtmomsordningen

Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, forklarer:

”Selvom Højesterets dom fastslår, at brugtmomsordningen ikke kan anvendes ved salg af reservedele , der stammer fra køretøjer fra forsikringsselskaber, så betyder den nye lovændring, at man fra lovens ikrafttræden d. 15 april 2019  har ret til at anvende brugtmomsordningen i disse tilfælde”, fortæller Ida Nynne Daarbak Jensen og uddyber:

”Lovændringen er en konsekvens af, at landsrettens i sin behandling af sagen forelagde EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål, der præciserede nærmere hvad, der skulle forstås ved brugte varer. Efter EU-Domstolens fortolkning af begrebet brugte varer tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle. Herefter stod det klart, at autogenbrugsvirksomheder kunne anvende brugtmomsordningen på køretøjer, der blev købt af privatpersoner. Retstillingen i andre EU-lande har længe været, at konkurrerende virksomheder har haft adgang til at anvende brugtmomsreglerne på videresalg af varer, der er indkøbt hos forsikringsselskaber. Med lovændringen har danske virksomheder nu også den mulighed.”

Derfor ændres praksis hos Skat

Retssagen i Højesteret handlede alene om videresalg af reservedele fra køretøjer købt af forsikringsselskaber, og selv om afgørelsen i første omgang gik imod branchen, har Skatteministeriet enerkendt den praksis, som EU tvinger Danmark til at overholde på området for dobbeltmoms på brugte bildele.

Skattestyrelsen udsendte den 2. april 2019 udsendte et længe ventet styresignal (SKM2019.189), der ændrer på den skattemæssige praksis på området for moms på brugte bildele. Det sker på baggrund af en langvarig sag med virksomheden Sjelle Autogenbrug. Det har fået virkning fra 15. april 2019.

I en juridisk kamp mellem Sjelle Autogenbrug og Skat slog EU-Domstolen nemlig tilbage i januar 2017 fast, at Danmark og den danske stat ikke må opkræve såkaldte dobbeltmoms på blandt andet brugte bildele. Det såkaldte styresignal,  som fastlægger eller ændrer praksis på et af skatteforvaltningens områder, betyder derfor, at Skattestyrelsen nu tager højde for EU-Domstolens fortolkning af reglerne.

OPDATERING: Artiklen havde ikke indskrevet styresignalet fra Skattestyrelsen, hvorved det fremgik af artiklen, at Højesteret gik imod Skattestyrelsens nye praksis. Dette er ikke korrekt. Vi beklager, hvis det har givet anledning til misforståelser om reglerne