Bilforhandlere

Opfølgning på webinar om bilafgifter

128 medlemmer deltog på AutoBranchen Danmarks seneste webinar om de nye bilafgifter, hvor Motorstyrelsen også deltog. Artiklen følger op på de vigtigste spørgsmål fra webinaret.

Den 15. februar afholdt AutoBranchen Danmark sit seneste webinar om de nye bilafgifter, der blev vedtaget den 9. februar. Før vedtagelsen havde Motorstyrelsen meget beskeden muligt for at vejlede branchen, men med vedtagelsen kan Motorstyrelsen nu vejlede branchen, som normalt.

Derfor havde AutoBranchen Danmark inviteret to repræsentanter fra Motorstyren med på webinaret, der ligesom AutoBranchen Danmarks jurister besvarede spørgsmål fra deltagerne.

Forinden havde AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg fortalt om det politiske forløb med bilafgifterne, mens juristerne Ida Nynne Daarbak Jensen og Naser Al-Zakta havde holdt et oplæg om de nye bilafgifter. PowerPoint-slidesene ligger på vores hjemmeside.

Herunder har vi oplistet en række af de vigtigste spørgsmål fra webinaret. Motorstyrelsen kunne desværre ikke besvare alle spørgsmål fra webinaret, men har lovet at vende tilbage med svar på alle spørgsmål fra webinaret. Læs mere på Motorstyrelsens hjemmeside

Hvordan skal jeg forholde mig som brugtvognsforhandler. Jeg sælger og annoncerer alle biler med 2021- afgifter, dog skriver jeg den gamle afgift jeg svarer nu på faktura. Jeg skal selvfølgelig have pengene tilbage til juni, er det ikke bare at ændre mine faktura der internt. Mine kunder får i øvrigt bare en slutseddel med på bilen med fuldafgift ved køb

SVAR: Det er muligt at sælge bilerne til de nugældende 2021-satser, hvor beløbet både på slutseddel og faktura er angivet med 2021-afgiftsatserne. Når efterreguleringen så sker efter d. 1. juni, man skulle efterregulere over for kunden til L129-satsen samt udstede en kreditnota. Det er dog vigtigt, at man over for kunde i slutsedlen angiver, at der vil ske en efterregulering af afgiftsbeløbet efter d. nye afgiftslov er trådt i kraft 1. juni. Vi har udviklet et forbehold til denne situation som kan findes her. Man kan også læse mere om fakturakravene her.

Ang. oplæg omkring overgangsordning (reg. på gammel afgift) blev nævnt der skulle indsendes en ‘erklæring’ sammen med købsaftale. Hvilken erklæring er der tale om?

SVAR: Det er af Motorstyrelsen tidligere blevet oplyst, at der skulle indsendes en erklæring, når man ansøgte om at gøre brug af overgangsordningen for allerede indgåede aftaler. I erklæringen skal stå, at man ønsker at gøre brug af overgangsordningen for aftaler indgået senest d. 17/12 2020 på den konkrete købs- eller leasingaftale. Motorstyrelsen oplyste dog på webinaret, at de har oprettet et tekstfelt, hvor dette kan skrives, men at hvis man glemmer det, vil det ikke have nogen betydning, da de vil se anse akten ved at ansøge som en tilkendegivelse af, at man ønsker at benytte overgangsordningen. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen i vores slides fra webinaret.

Skal man altid bruge coc dokument for beregning af wltp, eller er tallet fra færdselsstyrelsen ok?

SVAR: Motorstyrelsen kunne ikke besvare dette spørgsmål, og vil vende tilbage med svar i deres eget spørgsmål/svar-katalog, når de har afklaret det. AutoBranchen Danmark kan dog tilføje, at det er vores opfattelse, at oplysninger fra Færdselsstyrelsen eller anden valid kilde, godt kan stå i stedet.

Kan det konflikte med GDPR-lovgivningen at uploade dokumentation til brug for overgangsordningen i form af fx en slutseddel indholdene kundens CPR.nr, mailadresse, telefonnummer etc.?

SVAR: Det er ikke i strid med persondatareglerne, når man som virksomheder deler disse oplysninger med Skat. Der er i persondatareglerne i bestemmelse om, at hvis der er en legitim årsag til at dele kundens personoplysninger, så er det ikke i strid med reglerne. Det vil det fx være i dette tilfælde, hvor oplysningerne deles med en offentlig myndighed med afsæt i afgiftsreglerne.

Aftaler der er indgået før 18/12-2020: Har vi mulighed for at se hvad der bliver indbetalt for meget i en genberegning, hvis der også bliver betalt for meget her?

SVAR: Det er ikke muligt at se hvor meget, der er blevet betalt for meget eller for lidt, når der foretages en genberegning. Frem til 1. juni bliver administrer Motorstyrelsen efter de nugældende 2021-regler, og først fra lovens ikrafttræden d. 1. juni, vil deres systemer begyndte at køre efter de nye afgiftsregler. Man vil derfor ikke kunne se, hvor meget der vil blive efterreguleret, før man rent faktisk (automatisk) modtager efterreguleringen. Man kan læse mere om genberegningsreglerne i vores slides fra webinaret, som du finder i artiklen her.

Ved registrering af bil på fuld afgift: Hvis jeg genberegner en leasingbil i dag, så får den en teknisk nypris i DMR som ikke har noget at gøre med det nye lovforslag L129. Må denne, tekniske nypris, stadig godt bruges til endelig afgiftsfastsættelse nu?

SVAR: Ja, det må man godt.

Hent slides fra webinaret her

Kontakt

Juridisk hotline