Arbejdsgiver

Vær opmærksom på dette ved opsigelse af medarbejdere

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at opsige en eller flere medarbejdere på grund af virksomhedens forhold, vil opsigelsen som udgangspunkt være saglig, hvis du kan dokumentere det forhold, der ligger til grund for opsigelsen, for eksempel arbejdsmangel.  

Kan du dokumentere et driftsmæssigt behov for at opsige et antal medarbejdere, vil det som udgangspunkt være overladt til dit frie skøn at afgøre, hvilke medarbejdere du bedst kan undvære – dog skal du foretage det frie skøn på baggrund af saglige kriterier. 

Det fortæller William Vegenfeldt, jurist i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF. 

Sagligheden af en opsigelse begrundet i arbejdsmangel 

Udvælgelsen af den eller de medarbejdere, som skal opsiges, skal ske på saglig vis, og begrundelsen skal være reel og kunne dokumenteres. 

Eksempler på kriterier, som kan være saglige at lægge vægt på i den konkrete afvejning, er for eksempel faglige og personlige kvalifikationer, fleksibilitet, anciennitet mv. 

“For, at du kan dokumentere, at du som arbejdsgiver har gjort dig overvejelser omkring, hvem du bedst kan undvære, anbefaler vi i ABAF, at du forud for opsigelsen udfærdiger et vurderingsskema, hvori du vurderer samtlige medarbejdere i sammenlignelige stillinger i forhold til dine egne valg af saglige kriterier,” fortæller William Vegenfeldt, og fortsætter: 

“På den måde kan du som arbejdsgiver dokumentere, at beslutningen om at opsige den konkrete medarbejder er foretaget med udgangspunkt i saglige kriterier samt, at det er den konkrete medarbejder, som I påtænker at opsige, som I bedst kan undvære i virksomheden.” 

Særlige opmærksomhedspunkter 

Du bør som arbejdsgiver blandt andet være opmærksom på: 

  • at nogle medarbejdere kan være særligt beskyttede, hvorfor der gælder særlige regler i forbindelse med opsigelse. 
  • at det ikke er tilladt at lægge vægt på medarbejderes køn, race, hudfarve, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, national/etnisk oprindelse mv. 
  • at det vil kunne underminere sagligheden af opsigelsen, såfremt du efterfølgende ansætter en ny medarbejder, eller sætter deltidsmedarbejdere op i tid. 
  • at der gælder helt særlige regler for elever. 

Godtgørelse for usaglig opsigelse 

Opsiges en medarbejder usagligt, kan medarbejderen rejse krav om en godtgørelse. Godtgørelsen vil blive fastsat ud fra medarbejderens anciennitet og sagens konkrete omstændigheder. 

En godtgørelse efter funktionærloven udgør som udgangspunkt et beløb, der ikke kan overstige halvdelen af funktionærens løn i opsigelsesperioden. Er funktionæren fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil tre måneders løn. Hvis funktionæren har været uafbrudt beskæftiget som funktionær i virksomheden i 10 eller 15 år, kan godtgørelsen udgøre indtil henholdsvis fire eller seks måneders løn. I praksis vil en godtgørelse normalt blive udmålt til et beløb på mellem 1/2 og 2/3 af den maksimale godtgørelse efter loven. 

En godtgørelse efter Hovedaftalen mellem DA og FH (tidligere LO) kan udgøre et beløb på op til 52 ugers løn. I praksis udmåles godtgørelsen ofte til ca. én uges løn pr. ansættelsesår, dog sjældent mindre end 4 ugers løn. 

En godtgørelse for opsigelse i strid med ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven kan udgøre et beløb på mellem seks og 12 måneders løn afhængig af medarbejderens anciennitet. 

ABAF anbefaler 

Hvis du er i tvivl om sagligheden af en opsigelse, anbefaler ABAF, at medlemsvirksomheder retter henvendelse for konkret rådgivning. 

Kontakt William Vegenfeldt på telefon 33 37 63 05 eller mail wve@danskerhverv.dk, eller Mads Willer Skytte på telefon 33 34 60 48 eller mail mws@danskerhverv.dk. 


Kontakt: