Nyhed (bruges ikke)

Overholder dine købskontrakter loven om registreringsafgift?

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_text]AutoBranchen Danmark får for tiden en del henvendelser omkring prissammensætning i forbindelse med salg af nye biler, og hvordan man må sammensætte en købskontrakt i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven. I sidste uge afholdt vi sammen med Diana Mønniche, der er advokat og og partner hos Bachmann & Partners, derfor et kursus, hvor deltagerne blandt andre spørgsmål fik svar på:

  • Hvordan prissammensætningen på slutseddel og vognfaktura skal sammensættes for at overholde registreringsafgiftsreglerne?
  • Hvad kravene er til en rabatafgivelse?

Herunder gennemgik vi nogle af de problemstillinger, som forhandlere ofte står med i forbindelse med udarbejdelse af slutsedler og fakturering af køretøjer.

AutoBranchen Danmark og Diana Mønniche, partner og advokat hos Bachmann & Partners holdt i sidste uge kursus.

Overflytning af avance

Ved salg af nye biler fører Motorstyrelsen løbende kontrol i forhold til vurderingen af, hvorvidt der er sket overflytning af avance fra salget af nye biler til byttebiler eller ikke afgiftsbelagt eftermonteret udstyr. Forbuddet mod overflytning af avance findes i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, sidste pkt., hvoraf det fremgår:

‘Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften’.

For at vurdere, om der er overført avance, tager Motorstyrelsen udgangspunkt i slutsedler og sammenholder dermed faktureringen for at konstatere, om der åbenlyst er flyttet avance fra salget af bilen til ikke afgiftsbelagt udstyr.

Udgangspunktet er: Hvis prisen for bilen er lavere på fakturaen end på slutsedlen og den samlede pris, som kunden skal betale, er den samme som anført på slutsedlen, er der sket en overflytning af avance. Det skyldes, at der ved indgåelse af aftale om salg af biler skal udarbejdes en skriftlig kontrakt. Af kontrakten skal bilens fulde pris og prisen uden afgift være specificeret.

”Der er altså et klart forbud i registreringsafgiftsloven mod overflytning af avance fra afgiftsbelagte biler til ikke-afgiftsbelagt eftermonteret udstyr eller byttebiler. For at overholde lovgivningen er min klare anbefaling, at man iagttager registreringsafgiftslovens bestemmelser i tilfælde, hvor der kan ses en umiddelbar fordel i at nedsætte avance på den afgiftspligtige værdi”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist i AutoBranchen Danmark.

”Hvis en forhandler vil yde rabat til en kunde, er det ikke i strid med reglerne om registreringsafgift at yde rabatten, hvor kunden får den mest optimale udbytte af rabatten”, udtaler Ida Nynne Daarbak Jensen videre.

Ydelse af rabat

En nylig afgørelse i Ankenævn for Biler viser dog, at der kan være visse områder, som ikke er præciseret. I sagen havde en forhandler givet rabat på slutsedlen. Herefter havde forhandleren fordelt pengene fra rabatten ud på forskelligt ikke afgiftspligtigt eftermonteret udstyr og en ny post kaldet ”fragt”, således at de priser, der var anført på eftermonteret udstyr i tre tilfælde, var lavere på slutsedlen end fakturapriserne.

”Det er min vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at der anføres en samlet rabat i slutsedlen, uden at det præciseres, hvor rabatten ydes. I relation til forholdet mellem køberen og forhandleren, vil det dog være hensigtsmæssigt, at det fremgår af slutsedlen, at den oplyste rabat indeholder moms og registreringsafgift,” siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”Ny aftale kan være nødvendig” description=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]Der kan være situationer, hvor det vil være nødvendigt at indgå en ny aftale efter slutseddel nr. 1,f.eks.:

  • Ved ændringer i udstyr eller specifikationer i forhold til det oprindeligt købte. Hvis der ydes yderligere rabat på bilen i forbindelse med, at kunden tilkøber yderligere udstyr, skal der altid udarbejdes en ny slutseddel.
  • Hvis der indgår en byttebil i handlen, er det vigtigt i forhold til registreringsafgiftsloven, at der både fremgår en pris for den nye bil og en pris for byttebilen. Hvis der kun fremgår en nettopris på slutsedlen, vil det være vanskeligt at løfte bevisbyrden over for Motorstyrelsen, om at man har indgået aftale om rabat på salget af den nye bil. Dertil gælder:
  • Forhandleren har i princippet adgang til at yde så stor en rabat, som han har lyst til på nye køretøjer. Der skal blot afregnes afgift af et beløb svarende til forhandlerens egen indkøbspris, forudsat at denne pris indeholder minimum 9 % avance i forhold til importørens anskaffelsespris.
  • I forholdet mellem forbrugeren og forhandleren, er der intet til hinder for, at der handles på en byttepris. Ankenævn for Biler har senest anerkendt dette i en afgørelse fra 9. maj 2018 med sagsnr. 15961, hvor klagers krav om tilbagebetaling af registreringsafgift i en sag, hvor der var handlet på en byttepris, blev afvist.

Det er dog vigtigt at gøre gældende, at kunden skal grundigt oplyses om, hvorvidt der er ydet rabat på salget af den nye bil.

Når der udarbejdes slutsedler og fakturaer er det vigtigt at holde sig for øje, at kravene til en slutseddel ikke er identiske i registreringsafgiftsloven og de bestemmelser forhandlerne er underlagt i forhold til forbrugerbeskyttelsen. Ved udarbejdelse af slutsedler skal begge regelsæt iagttages.[/fusion_tagline_box][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]