Bilforhandlere

Pas på med hvad du oplyser om servicebogen på slutsedlen

Nogle bilforhandlere har været lige hurtige nok til at angive ”service ok”. Det kan have store konsekvenser for forhandleren, hvis det ikke er korrekt, da forbrugeren får mulighed for at ophæve købet. 

Overholdelse af serviceintervaller er et emne, der fylder rigtig meget hos AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling, men det er også et forhold, der tit bliver indbragt for Ankenævn for Biler. Når man som forhandler oplyser ’’service ok’’ på slutsedlen, så lover man, at alle serviceeftersyn på bilen er overholdt – både tids- og kilometermæssigt.   

Jurist hos AutoBranchen Danmark Hadeel Barakji forklarer om problemet: 

”Ankenævn for Biler har behandlet mange sager, der vedrører oplysningen om, hvorvidt service er overholdt eller overskredet. I de fleste afgørelser konkluderer nævnet, at manglende eftersyn udgør en væsentlig mangel, der berettiger forbrugeren til at ophæve købet. Derfor skal man være ekstra opmærksom på, hvad man oplyser på slutsedlen.” 

Manglende service betød ophævelse af handel 

I en specifik sag som Ankenævn for Biler har behandlet, havde forhandleren på en tre år gammel bil, der på købstidspunktet havde kørt 45.000 km., afkrydset ’’ja’’ ved punktet ’’ajourført servicebog’’. Forbrugeren havde bemærket, at bilen manglede service ved 30.000 kilometerintervallet, og at bilen skulle have tre års service ved 45.000 kilometerintervallet, som var det bilen havde kørt på købstidspunktet. Der var ikke angivet noget i servicebogen om disse eftersyn, og forhandleren havde ikke andet dokumentation på, at bilens serviceintervaller var overholdt. Det fremgik tydeligt af afgørelsen, at der ikke var tvivl om, at oplysningen ’’ajourført servicebog’’ i slutsedlen skulle forstås således, at alle serviceeftersyn var overholdt rettidigt efter intervallerne. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at bilens serviceinterval var overskredet med 15.000 km, hvilket udgjorde en væsentlig mangel, og klageren fik medhold i kravet om ophævelse.  

Vi har dog set eksempler på afgørelser fra Ankenævn for Biler, at der kan være tale om en bagatelagtig overskridelse, der ikke kan betegnes som en mangel at have oplyst ’’service ok’’. Konkret havde forhandleren i en sag oplyst ’’service ok’’ på en bil, der skulle have udført serviceeftersyn ved 30.000 km, men fik først udført eftersynet ved 31.263 km., altså en overskridelse på 1263 km. i forhold til 30.000 km. intervallet. Nævnet vurderede i sagen, at der var tale om en bagatelagtig, herunder var det et afgørende element, at den tidsmæssige overskridelse ikke kunne antages at have nogen konsekvens for bilens funktion, garanti eller reklamationsret. 

Hadeel Barakji afslutter: 

”AutoBranchen Danmark anbefaler kraftigt vores medlemmer at være opmærksom på, når de læser servicebogen og efterfølgende lover, at service er ajourført korrekt. Det er bilejerens ansvar at sørge for overholdelse af serviceeftersyn på bilen. Hvis bilejeren ikke overholder intervallerne, og der dermed opstår en fejl på bilen som følge heraf, vil det alene være bilejerens ansvar.” 

Kontakt

Hadeel Barakji

Jurist