Motorstyrelsens hidtidige praksis om eksportgodtgørelse er blevet underkendt ved Østre Landsret. Branchen får nu lempeligere vilkår for at få udbetalt eksportgodtgørelse.  Den 8. juli 2022 afsagde Østre Landsret dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Dommen slår fast, at en bilforhandler ikke mister retten til eksportgodtgørelse, hvis et køretøj først bliver udført senere end det tidspunkt, hvor månedsangivelsen er blevet lukket og godkendt.  Praksis ændret  Dommen betyder, at Motorstyrelsen og Landsskatterettens praksis er blevet ændret. Praksissen betød bl.a., [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem