Pressemeddelelser

Pressemeddelelse: AutoBranchen Danmark støtter øget kontrol med leasingselskaber

Skatteminister Morten Bødskov har præsenteret et udspil om at øge skattekontrollen, blandt andet med leasingselskaber. AutoBranchen Danmark hilser udspillet velkommen, men foreslår at kontrollen målrettes virksomheder med problematiske skatteforhold.

Som en del af genopretningen af skattevæsnet har regeringen i dag foreslået, at kontrollen øges på en lang række områder, deriblandt over for leasingselskaberne. Markedet er i vækst, og der har flere steder været konkrete problemer med at værdifastsætte køretøjer og indbetale den rigtige afgift. Regeringen foreslår derfor at øge kontrollen af leasingselskabers værdifastsættelse, værditabsberegninger, ejerskab og økonomiske forhold.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg hilser udspillet velkommen, men opfordrer til at målrette kontrollen.

”Det er velkendt, at nogle leasingselskaber har udnyttet den alt for dårlige kontrol med betaling af registreringsafgift i de senere år. Derfor er AutoBranchen Danmark tilfreds med, at regeringen vil øge kontrollen på området. De brodne kar snyder ikke kun statskassen, men også det store flertal af leasingselskaber, der overholder reglerne. Derfor skal den øgede kontrol målrettes direkte mod de virksomheder, der har svært ved at følge spillereglerne”, siger Gitte Seeberg, der fortsætter:

”Men det er vigtigt, at den øgede kontrol ikke bliver endnu en byrde for en branche, der i forvejen bruger meget tid og penge på administration. Derfor bør regeringen og Folketinget sikre, at kontrollen målrettes virksomheder, hvor der er en begrundet mistanke om urent trav.”

Teknisk registreringsafgift kunne forhindre snyd

Selvom AutoBranchen Danmark bakker op om udspillet, er Gitte Seeberg ærgerlig over, at politikerne under efterårets forhandlinger om en ny registreringsafgift ikke lyttede til en samlet branches ønske om at lave en teknisk registreringsafgift.

”Hvis man havde afskaffet den værdibaserede registreringsafgift og indført en teknisk registreringsafgift, ville mulighederne og incitamenterne til at snyde have været mindre end i dag. På den måde kunne man have fokuseret skattekontrollen på andre områder. Det skete desværre ikke, og derfor er vi tilfredse med, at der nu strammes op på kontrollen”, siger Gitte Seeberg.

Pressekontakt
Charlotte Brix Andersen, kommunikationschef hos AutoBranchen Danmark.
Tlf.: 31 36 94 00 // Mail:
cba@abdk.dk

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation