Bilforhandlere

Principiel afgørelse om importørs udvidede motorgaranti

Ankenævnet for biler har afgjort, at det ikke var i orden, da den udvidede motorgaranti blev taget fra forbrugerne. Det kan få betydelige konsekvenser for importøren.

Ankenævn for Biler traf i slutningen af januar en principiel afgørelse vedrørende en bilimportørs afskaffelse af den udvidede motorgaranti, som ellers i en længere årrække har fulgt med, når man købte en bil fra en af importørens bilmærker. Den udvidede motorgaranti trådte i kraft ved udløbet af den almindelige 2-årige fabriksgaranti for køretøjer indregistreret efter 31. december 2012.

Motorgarantien gav udvidet garanti på motor, gearkasse og tandrem, indtil bilen fyldte 10 år eller havde kørt 200.000 km fra bilens første indregistreringsdato, hvis man havde overholdt service hos et autoriseret serviceværksted.

Den 30. november 2019 skrev importøren på deres hjemmeside, at den udvidede motorgaranti ophørte ved næstkommende rettidige serviceeftersyn.

Den konkrete ankenævnssag handlede om en kunde, der havde købt en ny bil af en autoriseret forhandler, hvor der stadig var udvidet motorgaranti på bilen.

Efter fabriksgarantiens udløb, reklamerede kunden over problemer med gearkassen, og det blev vurderet, at gearkassen skulle udskiftes. Kunden fik at vide, at fabriksgaranti og reklamation var udløbet, og da importøren havde afskaffet den udvidede motorgaranti, blev kunden bedt om selv at betale for udskiftningen. Kunden klagede også over koblingen, men da kunden ikke selv ønskede at betale, blev den ikke udskiftet. Kunden var ikke tilfreds med dette og valgte at indbringe sagen for Ankenævn for Biler.

I forbindelse med sagsbehandlingen i ankenævnet blev det klarlagt, at forholdet vedrørende gearkassen, ville have været omfattet af motorgarantien, hvis ikke den var blevet afskaffet. Kundens krav gik på flere forhold, men det interessante var, at ankenævnet tog stilling til, om manglerne var omfattet af den udvidede motorgaranti, og fandt, at manglerne var dækket af den.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ankenævnet lagde ved deres afgørelse vægt på, at kunden som en del af købet, fik en udvidet motorgaranti, og at den derfor indgik som et vilkår og et led i handlen. Ankenævnet lagde yderligere vægt på, at det ville være urimeligt og stridende mod hæderlig forretningsskik, hvis importøren ensidigt og uden meddelelse til kunden kan bringe kan meddele en opsigelse via deres hjemmeside.

Det forhold, at importøren i sine almindelige betingelser har anført, at garantien uden særskilt meddelelse til kunderne kan bringes til ophør blev ikke tillagt nogen betydning.

Ankenævnet behandlede også spørgsmålet om, hvorvidt det har betydning for sagen, at reparationen allerede er udført, og at forhandleren har modtaget betaling for reparationen. Ankenævnet vurderede, at det ikke har nogen betydning, og at kunden fik tilkendt et beløb svarende til omkostningerne til at få udskiftet gearkassen. Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida N. Daarbak Reislev udtaler om afgørelsen:

”Afgørelsen er meget interessant og principiel, fordi det er den første afgørelse, der klart tager stilling til importørens afskaffelse af deres udvidede motorgaranti for det pågældende bilmærke.  Konklusionen er, at ophævelsen var i strid med god og hæderlig forretningsskik. Det kan potentielt få konsekvenser for importøren, hvis andre forbrugere vælger at benytte denne afgørelse og klage over mangler, der burde have været omfattet af motorgarantien. Ankenævnets afgørelse blev derfor, at det ikke var i orden at tage garantien fra en forbruger, der indirekte har betalt for den, da de købte bilen.” 

Importøren har bedt om genoptagelse af sagen i ankenævnet.

Kontakt

Juridisk hotline