Persondata

Reglerne ift. varsling af ferielukning mellem jul og nytår

Mange virksomheder vælger at holde lukket mellem jul og nytår. Derfor vil ABAF gerne minde jer om, at tiden til at varsle ferielukningen overfor medarbejdere nærmer sig. Samtidig vil vi give jer et større overblik over, hvad I skal være opmærksomme på.

Årets 5 ugers ferie ifølge Ferieloven inddeles i henholdsvis hovedferie og restferie. Hovedferien er de tre ugers sammenhængende ferie, som medarbejdere har krav på at holde i perioden fra 1. maj til 30. september.  Arbejdsgiveren skal varsle afholdelse af hovedferie med tre måneder. De øvrige to uger kaldes restferie. Restferie skal varsles mindst én måned før ferien begynder. Hvis I lukker mellem jul og nytår, skal varslingen af jeres medarbejdere derfor ske, med mindst en måneds varsel.

Holder I fast lukket mellem jul og nytår, kan det være en god ide, at det fremgår af jeres personalehåndbog. Det skaber klarhed, og medarbejderne ved at de skal planlægge deres feriedage herefter.

Agter I at lukke virksomheden mellem jul og nytår, er det også vigtigt at sikre, at medarbejderne har gemt feriedage til lukkeperioden.

Har en medarbejder optjent betalt ferie svarende til de 15 dages hovedferie og tilstrækkelig til alle lukkedage mellem jul og nytår, skal I sørge for, at der er gemt det antal feriedage, som medarbejderen pålægges at holde mellem jul og nytår. Er der ikke det, bliver virksomheden forpligtet til at betale medarbejderens løn i lukkeperioden.
Det betyder, at I reelt skal nægte jeres medarbejder at holde ferie eller bruge feriedagene inden jul, hvis det medfører, at der ikke tilstrækkeligt med feriedage til rådighed til ferielukningen. Hvis medarbejderen ønsker mere ferie end det, så må det ske med løntræk, eller medarbejderen kan anvende feriefridage. Da arbejdsgiver ikke kan varsle feriefridage, er det ikke en god ide at satse på at det er dem, som gemmes til mellem jul og nytår.

Hvis en medarbejder har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, men ikke tilstrækkeligt til alle lukkedage mellem jul og nytår, skal virksomheden sørge for, at medarbejderens restferie gemmes til julelukningen. Medarbejderen trækkes derudover i løn for de lukkedage, som der ikke er optjent ferie til.Har en medarbejder ikke optjent ret til betalt ferie, ud over hovedferiens 15 dage, trækkes vedkommende i løn for feriedagene.

Kører virksomheden blot med lavere bemanding mellem jul og nytår, er der ikke ferielukket. Hvis I alligevel ønsker at pålægge medarbejdere at holde juleferie på disse dage, kan det kun ske i det omfang, medarbejderne reelt har ferie til gode.

For lærlinge gælder der særlige regler. Lærlinge, der er ansat før 1. juli, har ret til betalt ferie i 25 dage i første og andet hele ferieår.

Er lærlingen ansat den 1. juli eller senere, har lærlingen ret til højest en uges betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket.

Har lærlingen allerede optjent feriegodtgørelse i et tidligere job, skal arbejdsgiveren dog kun betale differencen, når der holdes ferie. Er den optjente feriegodtgørelse på niveau eller større end lærlingens nuværende løn pr. dag, skal I som virksomhed derfor ikke betale løn under ferielukning.