Bilforhandlere

Risiko for fejl i Motorstyrelsens omberegning af afgift og ved værditabsberegning

Der kan forekomme fejl i Motorstyrelsens omberegning af registreringsafgift i forbindelse med de nye bilafgifter. DMR oplever også problemer ved visse værditabsberegninger.

De nye bilafgifter fortsætter med give problemer, når autobranchen skal afregne registreringsafgift med Motorstyrelsen. AutoBranchen Danmarks jurister er blevet kontaktet af flere medlemmer, der har opdaget fejl i nogle af de omberegninger af registreringsafgift, som de har fået tilbage fra Motorstyrelsen. Jurist i AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev opfordrer branchen til gennemgå omberegningerne nøje. Hun har samlet følgende råd til, hvis du måtte finde differencer i omberegningerne.

Råd til hvordan du skal forholde dig, hvis du oplever forskelle mellem Motorstyrelsens omberegning og din egen beregning:

  • Find først og fremmest ud af, hvori forskellen ligger. Sammenlign din egen beregning med Motorstyrelsens.
  • Kontakt Motorstyrelsen og bed dem redegøre for hvordan beregningen er foretaget i detaljer, og hvilke tal de har benyttet: Kan forskellen fx ligge i omberegningen til WLTP, at fradrag er glemt eller at I ikke har indsendt oplysninger fra COC-dokumentet, så styrelsen har benyttet deres egne formler? Se evt.: https://autobranchendanmark.dk/fejl-og-mangler-i-dmr-kan-foere-til-kaempeforskel-i-registreringsafgift-som-bilforhandlere-reguleres-for/
  • Hvis du herefter kan konkludere, at der er fejl i Motorstyrelsens beregninger, skal du igen rette henvendelse til styrelsen, så de kan rette deres fejl. Hvis der er tale om en systemfejl, vil du evt. kunne se den samme fejl gå igen i flere af omberegningerne på jeres biler.
  • Hvis det derimod er dine egne beregninger, der er fejlagtige, vil du som udgangspunkt skulle acceptere Motorstyrelsen omberegning.

Medlemmer af AutoBranchen Danmark kan også søge rådgivning i vores juridiske afdeling.

Vær ekstra opmærksom på værditabsberegning

Desværre oplever DMR problemer, når der skal foretages visse værditabsberegninger i kølvandet på de nye bilafgifter, der havde effekt fra december og blev vedtaget i februar. Motorstyrelsen forventer, at problemerne er rettet inden årets udgang, men indtil da, er det vigtigt at holde tungen lige i munden ved værditabsberegning.

Udfordringerne skyldes, at det ved indførslen af de nye bilafgifter blev besluttet, at de nye afgiftsregler ikke gælder, når der foretages værditabsberegninger på biler, hvor afgiftsperioden er påbegyndt senest 17. december 2020 (dagen før lovforslagets fremsættelse i Folketinget).

For disse køretøjer skal værditabsberegningen foretages efter de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor afgiftsperioden blev påbegyndt. Bemærk dog, at hvis en leasingaftale forlænges den 18. december 2020 eller senere påbegyndes en ny afgiftsperiode. I det tilfælde vil værditabsberegningen for hele leasingperioden skulle foretages efter de nuværende afgiftsregler.

Den tekniske udfordring i DMR består i, at systemet pt. ikke kan foretage værditabsberegninger efter de gamle bilafgifter. Dermed vil værditabsberegninger, der foretages efter 1. juni for køretøjer, hvor afgiftsperioden er påbegyndt senest 17. december 2020, ikke være korrekte. Disse beregninger vil være genstand for en efterfølgende regulering fra Motorstyrelsen på et ukendt tidspunkt.

Udfordringen gælder dog kun for de værditabsberegninger, som ikke foretages som følge af en genberegning. Det er muligt at læse mere om problematikken med værditabsberegninger og regler for overgangsordning og genberegning i Motorstyrelsens nyhedsbrev.

Kontakt

Juridisk hotline