Bilforhandlere

Sådan ændrer bilafgifterne sig i 2022

Når du skal sælge biler til levering i 2022, skal du være opmærksom på, at flere elementer af bilafgifterne ændrer sig. Særlig grønne biler og firmabilsbeskatning ændres.

Som en del af aftalen om de nye bilafgifter har branchen langt om længe fået større forudsigelighed om, hvordan bilafgifterne udvikler sig. Herunder får du en oversigt over de afgiftssatser, der ændres ved årsskiftet.

Nulemissionsbiler

Blandt nulemissionsbiler sænkes elbilernes særlige bundfradrag fra 170.000 kr. til 167.500 kr. Samtidig sænkes batterifradraget fra 1700 kr. til 1300 kr. per kWh. Det vil fortsat kun være muligt at opnå batterifradrag for 45 kWh.

Lavemissionsbiler

Blandt plugin-hybriderne (under 50g CO2/km) ændres indfasningen i registreringsafgiften fra 45 til 50 procent. Det betyder, at efter det generelle og uændrede bundfradrag på 21.700 kr. er fratrukket afgiften ganges beløbet med 0,5 i 2022. Til slut fratrækkes det særlige bundfradrag til lavemissionsbiler, der sænkes fra 50.000 kr. i 2021 til 48.750 i 2022.

Grøn ejerafgift

Der kommer også en mindre stigning for i den grønne ejerafgift samt udligningsafgiften på dieselbiler per 1. januar. Stigningen er på tre procent af beløbet fra 2021. Stigningen gælder også for de biler, der første gang indregistreres efter 1. juli 2021. Disse biler vil skulle betale grøn ejerafgift efter deres CO2-udledning fremfor brændstofsforbrug, som bliver indregistreret før 1. juli 2021 skal.

Firmabilsbeskatning ændres

Fra 1. juli 2021 beskattes bilens værdi under 300.000 med 24,5 procent. Værdien over 300.000 kr. beskattes med 20,5 procent. Allerede fra 1. januar 2022 justeres beskatningen igen. Til den tid vil beskatningen under 300.000 kr. være 24 procent mod 21 procent af værdien over 300.000 kr.

Miljøtillægget i beskatningen ændres også fra 1. juli 2021, hvor den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen, får et tillæg på 150 procent. I 2022 udgør miljøtillægget den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg med et tillæg på 250 procent.

Kontakt

Juridisk hotline